محققان کره ای پوشش خود ترمیم شونده برای از بین بردن خطوط خودرو ابداع کردند

محققان کره ای نوعی پوشش خود ترمیم شونده برای از بین بردن خط و خش خودرو ساخته‌اند که می‌تواند با قرارگیری در معرض نور خورشید این خطوط را از بین ببرد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در صورت دوام پوششهای خودرو محافظت از آن نیز به راحتی انجام می گیرد. پوشش جدید […]

محققان کره ای نوعی پوشش خود ترمیم شونده برای از بین بردن خط و خش خودرو ساخته‌اند که می‌تواند با قرارگیری در معرض نور خورشید این خطوط را از بین ببرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در صورت دوام پوششهای خودرو محافظت از آن نیز به راحتی انجام می گیرد. پوشش جدید ساخت محققان کره ای شامل یک شبکه پلیمری مبتنی بر اکریل پلیول است که با کمک پیوندهای شیمیایی پویا قادر است در پاسخ به محرک ها از هم جدا شده و در یک آرایش دیگر اصلاح شود. بدین ترتیب امکان ترمیم خراش های جزئی بوجود می آید.

در این مطالعه دکتر جین چول کیم و دکتر یانگ ایل پارک از موسسه تحقیقات فناوری شیمیایی کره با یکدیگر همکاری داشته اند. در این پروژه در نهایت یک ماده پوششی شفاف ایجاد شد که عملکردی مشابه مواد پوشش محافظ تجاری دارد. این ماده با قرارگیری در معرض نور خورشید به مدت ۳۰ دقیقه می‌تواند خط و خش سطوح مورد نظر را برطرف کند.

 برای آزمایش ای ماده نیز دانشمندان از یک دستگاه اسپری برای پوشش سطح ماشین استفاده شد. سپس با قرارگیری در معرض نور خورشید به مدت ۳۰ دقیقه خراش های ایجاد شده به طور کامل ناپدید و مواد پوششی نیز ترمیم شد. در این ماده در اثر جذب نور خورشید دمای سطح افزایش پیدا کرده در نتیجه عملیات تکرار تفکیک و ترکیب مجدد پیوند های شیمیایی در ساختار پلیمری انجام می گیرد که به ترمیم خراش سطحی می انجامد.

 دانشمندان در تولید این ماده از یک پیوند شیمیایی پویا استفاده کردند که می تواند ساختار پلیمری را تجزیه و مجدد ترکیب کند. این پیوند شیمیایی با یک رنگ نور گرمایی شفاف مخلوط شد تا عملیات پیوند شیمیایی پویا در معرض نور خورشید به طور فعال انجام شود. به گفته دکتر جین چول کیم این ماده علاوه بر پوشش های شفاف خودرو می تواند در موارد مختلف دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال این ماده پوششی در حوزه حمل و نقل، دستگاه‌های الکترونیکی همانند گوشی‌های هوشمند و رایانه ها و مصالح ساختمانی نیز استفاده خواهد شد.