محققان ام آی تی از وجود میلیون ها سیناپس خاموش در مغز انسان خبر دادند

محققان دانشگاه ام آی تی معتقدند در مغز انسان میلیون ها سیناپس خاموش وجود دارد، بطوریکه تنها در زمان شکل گیری یک خاطره جدید فعال می شوند. به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعات جدید محققان ام آی تی نشان می دهد حدود ۳۰ درصد از سیناپس های یک موش بالغ غیرفعال هستند. […]

sadmayeh-ad  

محققان دانشگاه ام آی تی معتقدند در مغز انسان میلیون ها سیناپس خاموش وجود دارد، بطوریکه تنها در زمان شکل گیری یک خاطره جدید فعال می شوند.

به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مطالعات جدید محققان ام آی تی نشان می دهد حدود ۳۰ درصد از سیناپس های یک موش بالغ غیرفعال هستند. در حالیکه تاکنون تصور میشد آنها تنها در مراحل اولیه رشد مغز خاموش هستند. همچنین آنها متوجه شدند فعال شدن این سیناپس ها به شکل گیری خاطرات جدید بستگی دارد.

دیمیترا واردالاکی، از موسسه ام آی تی در این مورد می گوید: سیناپس های خاموش با اتصالات جدید فعال خواهند شد. زیرا در زمان ارائه اطلاعات جدید نورون های مربوطه ارتباط قوی تری خواهند داشت. در این هنگام مغز به جای بازنویسی خاطرات ذخیره شده در سیناپس های بالغ ، خاطرات جدیدی را در سیناپس های تازه فعال شده ایجاد میکند.

محققان متوجه شدند تغییر سیناپس های غیر فعال به فعال بسیار ساده تر از ایجاد تغییر در سیناپس های بالغ است. آنها جستجو برای یافتن این سیناپس های خاموش در مغز را ادامه خواهند داد و در ادامه بررسی های را در مورد اثر پیری و بیماری های عصبی بر تعداد یا عملکرد سیناپس ها انجام می دهند.

تبلیغات :

buy Neuralink