با ترابرد شماره تمام اطلاعات از سیم‌کارت پاک می‌شود

طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه در هفته دولت به صورت تجاری در کشور راه‌اندازی شد اما برخی از مشترکان هنوز هم نمی‌دانند با انجام این کار چه اتفاقی برای اطلاعات آنان خواهد افتاد؟ بسیاری از مشترکان می‌دانند که ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) سرویسی است که به مشترک اجازه می‌دهد بدون تغییر شماره تلفن […]

طرح ملی ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه در هفته دولت به صورت تجاری در کشور راه‌اندازی شد اما برخی از مشترکان هنوز هم نمی‌دانند با انجام این کار چه اتفاقی برای اطلاعات آنان خواهد افتاد؟

بسیاری از مشترکان می‌دانند که ترابردپذیری شماره‌های تلفن همراه (MNP) سرویسی است که به مشترک اجازه می‌دهد بدون تغییر شماره تلفن همراه خود، از خدمات اپراتور تلفن همراه دیگری استفاده کند.

این طرح باعث از بین رفتن ارزش سرشماره‌های موبایل شده است، به صورتی که با هر سرشماره‌ای می‌توان وارد اپراتورهای ارتباطی شد.

یکی از چالش های ترابرد شماره موبایل این است که با ترابرد شدن شماره، تمامی اطلاعاتی که از قبل روی سیم‌کارت وجود داشته مانند دفترچه تلفن حذف می‌شود، چرا که تعویض سیم‌کارت مانند سوزاندن سیم‌کارت قبلی و دریافت سیم‌کارت جدید است.

در خصوص سیم‌کارت‌های اعتباری نیز میزان اعتبار صفر خواهد شد. بنابراین مشترکان اعتباری باید توجه داشته باشند که علاوه بر پاک شدن اطلاعات موجود روی سیم قبلی‌شان، اعتبار کنونی‌شان را هم از دست می‌دهند.