ناسا: افزایش سطح آب دریا تا سال ۲۰۵۰ خط ساحلی ایالات متحده را غرق می کند

ناسا می گوید با افزایش سطح آب دریاها تا سال ۲۰۵۰ احتمالا خط ساحلی ایالات متحده از بین می رود و شهرهای ساحلی نیز غرق خواهند شد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهش اخیری که توسط ناسا انجام گرفت نشان می دهد خط ساحلی ایالات متحده زودتر از دیمر مکان ها زیر […]

ناسا می گوید با افزایش سطح آب دریاها تا سال ۲۰۵۰ احتمالا خط ساحلی ایالات متحده از بین می رود و شهرهای ساحلی نیز غرق خواهند شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهش اخیری که توسط ناسا انجام گرفت نشان می دهد خط ساحلی ایالات متحده زودتر از دیمر مکان ها زیر سطح آب خواهد رفت. در این مطالعه به این نکته اشاره شده که افزایش سطح دریاها زودتر از پیش بینی قبلی اتفاق می افتد. این افزایش باعث از بین رفتن شهرهای ساخلی در ایالات متحده خواهد شد. حتی ایجاد سیل در دهه های آینده در این بخش نیز بیشتر خواهد شد.

مطالع اخیر از بررسی سه دهه داده های ماهواره ای بوجود آمده است، طبق آن طی دهه های آینده آب دریا در امتداد ساحل در ایالات متحده حدود ۳۰ سانتی متر بالاتر خواهد آمد. این مورد به افزایش سیل و طوفان های جزر و مدی نیز می انجامد.

در این پژوهش از داده های مربوط به گزارش و پژوهش های قبلی توسط محققان آزمایشگاه پیش رانش جت کالیفرنیا استفاده شد. این محققان از ابزار ارتفاع سنج ماهواره ای استفاده کردند و نتایج بدست آمده را نیز با داده های سالهای اخیر مقایسه کردند.

دیوید هالند، دانشمند آب و هوای فیزیکی و استاد دانشگاه نیویورک در این مورد می گوید: داده ها از ماهواره ها بدست آمده و کیفیت آنها عالی است و این تحقیق نشان می دهد که سطح آب اقیانوس ها در هتل افزایش است و سرعت آن نیز افزایش یافته است. به گفته وی افزایش سطح آب دریاها تا سال ۲۰۵۰ بسیار زیاد پیش بینی شد که این موضوع می تواند باعث بدتر شدن طوفان ها نسبت به حال حاضر شود.