ثبت رکورد دمای ۳۸ تریلیونیوم زیر صفر مطلق در محیط آزمایشگاه

دانشمندان با استفاده از گاز بوز اینشتین و میدان مغناطیسی در یک ارتفاع ۱۲۰ متری موفق به دستیابی دمای ۳۸ تریلیونیوم زیر صفر مطلق شدند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققین آلمانی تحقیقات گسترده‌ای را برای حالت پنجم ماده یا همان خصوصیات کوانتومی آغاز کردند. حالت پنجم گاز رقیق بوزونی است که […]

دانشمندان با استفاده از گاز بوز اینشتین و میدان مغناطیسی در یک ارتفاع ۱۲۰ متری موفق به دستیابی دمای ۳۸ تریلیونیوم زیر صفر مطلق شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققین آلمانی تحقیقات گسترده‌ای را برای حالت پنجم ماده یا همان خصوصیات کوانتومی آغاز کردند. حالت پنجم گاز رقیق بوزونی است که می تواند تا دمای منفی ۲۷۳.۱۵ درجه سلسیوس سرد شود. این گاز بوز اینشتین است که رفتاری شبیه اتمهای ماده معمولی داشته و بررسی آن مورد توجه فیزیکدانان کوانتومی و ذرات زیر اتمی است.

برای دستیابی به سردترین دمای ممکن در این آزمایش ۱۰۰ هزار اتم روبیدیوم گازی به صورت ابر در میدان مغناطیسی محفظه خلا قرار داده شد. سپس با سرد کردن اتاق به اندازه دو میلیاردم درجه سلسیوس از صفر مطلق به رکورد جهانی در سردترین دما رسیدند.

از طرفی دیگر برداشتن دیگر محدودیت های فیزیکی و سردتر شدن نیاز به تولید شرایط اعماق فضا بوده است. به عنوان مثال سحابی بومرنگ در صورت فلکی قنطورس دمایی برابر منفی ۲۷۲ درجه سیلسیوس دارد. از همین رو دانشمندان از برج خنک کننده بریمن آژانس فضایی اروپا در آلمان استفاده کردند. با ریختن گاز مذکور به درون برج و استفاده مقطعی از میدان مغناطیسی باعث شناور شدن گاز در شرایط عدم نیروی جاذبه شدند. با کند شدن حرکت مولکولی اتم های روبیدیوم به رکورد سردترین دما رسیدند. پیش از این موسسه فناوری (NIST) در کلرادو به دمای ۳۶ میلیونم کلوین و با استفاده از لیزر دست پیدا کرده بودند.

تبلیغات :

buy Neuralink