محققان معتقدند تا پایان هزاره کنونی به دلیل گرمایش جهانی آب دریاها تا 5 متر افزایش می یابد

مطالعه اخیر نشان می دهد روند گرمایش جهانی باعث افزایش سطح آب دریاها تا ۵ متر تا پایان سال ۳۰۰۰ خواهد شد. در این مطالعه نسبت به ذوب شدن یخ های قطب جنوب در اثر گرمایش جهانی هشدار داده شده و گفته شده است این گرمایش باعث افزایش سطح آب دریا تا ۵ متر خواهد […]

مطالعه اخیر نشان می دهد روند گرمایش جهانی باعث افزایش سطح آب دریاها تا ۵ متر تا پایان سال ۳۰۰۰ خواهد شد. در این مطالعه نسبت به ذوب شدن یخ های قطب جنوب در اثر گرمایش جهانی هشدار داده شده و گفته شده است این گرمایش باعث افزایش سطح آب دریا تا ۵ متر خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در صورت ذوب شدن یخ های قطب جنوب سطح آب دریا تا پایان هزاره جاری ممکن است تا ۵ متر نیز افزایش یابد. گروهی از محققان از دانشگاه های ژاپن با استفاده از روش مدلسازی سرنوشت یخچال منطقه جنوبگان را شبیه سازی کردند. این گروه تحقیقاتی معتقدند در صورت عدم رفع و ادامه روند شرایط حال حاضر انتشار گازهای گلخانه‌ای احتمالاً تا سال ۳۰۰۰ با افزایش شدید آب دریا روبرو خواهیم شد. تنها در صورت مهار انتشار گازهای گلخانه‌ای و کنترل سطح دریاها می توان از چنین آینده‌ای جلوگیری کرد. در صورت به وقوع پیوستن این روند افزایش سطح دریاها احتمالاً زمین های ساحلی پرجمعیت دیگر قابل سکونت نخواهند بود.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

سرزمین جنوبگان شامل مناطق اطراف قطب جنوب است که صخره های یخی مناطق و جزیره های موجود در اقیانوس منجمد جنوبی را شامل می شود. همچنین حدود ۸۰ درصد از ذخایر آب شیرین کره زمین در این منطقه قرار گرفته است. ۳۰ کشور در این منطقه حدود ۷۰ پایگاه پژوهشی دارند که 30 عدد از آنها تنها در فصل تابستان دایر است.

کریستوفر چمبرز از محققان این مطالعه از چگونگی تاثیر تغییرات گرمایشی زمین بر یخچال قطب جنوب و عواقب آن که افزایش سطح دریا ها خواهد بود گفته است. بر اساس سناریو های آب و هوایی کنونی و حتی آینده می توان شبیه سازی هایی را انجام داد. در این مطالعه از نسل جدید مدل های اقلیمی برای نشان دادن تاثیر گرمایش جهانی روی لایه های یخی جنوبگان استفاده شده است. درنهایت نیز در این مدل سازی گرم شدن بی وقفه آب و هوا را باعث آب شدن یخچال های جنوب و افزایش سطح دریا ها دانسته اند.