محققان حسگرهای رادار جدیدی برای رانندگی در دود، گرد و غبار ابداع کردند

حسگرهای جدید رادار محققان قادر است در شرایط دید کم به خودروها کمک کند تا از میان دود، گرد و غبار و مه بتوانند براحتی مسیر خود را ببینند. این را از می تواند جایگزین مناسبی برای حسگرهای لیزری باشد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان با افزایش دقت حسگرهای رادار توانستند […]

حسگرهای جدید رادار محققان قادر است در شرایط دید کم به خودروها کمک کند تا از میان دود، گرد و غبار و مه بتوانند براحتی مسیر خود را ببینند. این را از می تواند جایگزین مناسبی برای حسگرهای لیزری باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان با افزایش دقت حسگرهای رادار توانستند از آنها برای خودروهای خودران استفاده کنند. این حسگرها می توانند شرایط برای رانندگی ایمن را فراهم کنند.

در خودروهای خودران فناوری ها و حسگرهای مختلف، لیدار، رادار و حسگرهای فراصوت وجود دارند. سیستم رایانه ای خودرو داده های جمع آوری شده توسط حسگرها و رادارها را با کمک فناوری های مربوط به الگوریتم یادگیری ماشینی پردازش کرده و در مورد مسیریابی محیط تصمیم گیری می کند.

دانیل ادولفسون، دانشجوی دکترای کامپیوتر در دانشگاه اوربرو در مورد این فناوری می گوید: مهمترین قابلیت رادارهای جدید عملکرد مناسب در تمامی شرایط آب و هوایی است. بطوری که در میان دود، گردو غبار و مه می تواند بخوبی مسیر را ببیند.

رادار جدید به خودروی خودران کمک می کند تا مسیر صد متری را با دقت یک متر مشخص کند. این بدین معنی است که این رادار دقت سیستم موقعیت یابی را افزایش می دهد. در روش جدید دقت مکان یابی راداری بسیار بیشتر از موقعیت یابی لیزری خواهد بود. این رادارها می توانند در خودروهای با دید کم جایگزین حسگرهای لیزری شده و به خوبی ببیند.