پژوهشگران حساس ترین آشکارساز جهان را با هدف کشف ماده تاریک ابداع کردند

پژوهشگران قصد دارند با ساخت حساس ترین آشکار ساز جهان از آن برای کشف و جستجوی ماده تاریک استفاده کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آزمایش انجام شده روی LUX-ZEPLIN به عنوان حساس ترین آشکارساز ساخته شده تاکنون در داکوتای جنوبی نشان می دهد این آشکارساز حساس ترین نوع برای شناسایی ماده […]

پژوهشگران قصد دارند با ساخت حساس ترین آشکار ساز جهان از آن برای کشف و جستجوی ماده تاریک استفاده کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آزمایش انجام شده روی LUX-ZEPLIN به عنوان حساس ترین آشکارساز ساخته شده تاکنون در داکوتای جنوبی نشان می دهد این آشکارساز حساس ترین نوع برای شناسایی ماده تاریک محسوب می شود و پژوهشگران قصد دارند از آن برای شکار ماده تاریک استفاده کنند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

 آشکارساز LUX-ZEPLIN شامل یک مخزن تیتانیوم بزرگ با ده تن زنون مایع بسیار خالص است که در صورت برخورد یک ذره از بیرون مخزن، اتم زنون باعث ایجاد انفجار نور می شود که توسط دیگر آشکارساز های اطراف مخزن اندازه گیری خواهد شد. سپس این نور و خواص آن با هدف تعیین نوع ذره عامل تجزیه و تحلیل می شود. برای حفاظت از زنون در برابر تشعشعات ساخته شده غیر از ماده تاریک نیز اطراف این مخزن، یک مخزن بزرگتر حاوی آب تصفیه شده قرار گرفته است.

چمکائور گاگ، از کالج دانشگاهی لندن و اعضای تیم بررسی می گوید: آشکارساز به عنوان خالص ترین مکان در روی زمین محسوب می شود که امکان کنترل تنها یک گرم غبار در این آشکارساز وجود دارد به طوری که در سه گرد و غبار نمی توان چیزی کشف کرد. به دلیل عدم موفقیت شکار ذرات ماده تاریک اکنون پژوهشگران قصد دارند از آشکارسازهای حساس تری استفاده کنند.

برای دیدن دیگر خبرها به صفحه اخبار نجوم و هوافضا مراجعه کنید.