محققان موفق به کشف اولین نشانگر زیستی اختلال اضطراب شدند

محققان برای اولین بار توانستند نخستین نشانگر زیستی که باعث اختلال اضطراب میشود شناسایی کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه اتاگو یک سیگنال مغزی شناسایی کرده است که می تواند در آینده در درمان اختلالات مربوط به اضطراب کمک کند. پروفسور نیل مک ناتون از دانشکده روانشناسی دانشگاه اتاگو با […]

محققان برای اولین بار توانستند نخستین نشانگر زیستی که باعث اختلال اضطراب میشود شناسایی کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه اتاگو یک سیگنال مغزی شناسایی کرده است که می تواند در آینده در درمان اختلالات مربوط به اضطراب کمک کند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

پروفسور نیل مک ناتون از دانشکده روانشناسی دانشگاه اتاگو با آزمایش روی این نشانگر زیستی توانست این نشانگر را که می‌تواند با به وجود آوردن یک ریتم مغزی ناشی از تعارضات احساسی باعث اضطراب در بیماران شود کشف کند.

در آزمایش انجام شده توسط این پروفسور و همکاران او مشخص شد تعارض پرنواختی بالا می‌تواند باعث بوجود آمدن اختلالات اضطراب شود. به طوری که میزان این تعارض در این بیماران مختلف بوده است. افرادی که دچار تعارض بسیار بالا بودند حتی در مقابل درمان های معمولی نیز مقاومت داشتند. اما آنهایی که در این تعارضات نمره بالا کسب کرده بودند با کمک داروهای ضد اضطراب خاص تا حدودی بهبود یافتند.

به گفته پروفسور مک ناتون نشانگر زیستی کشف شده حدود ۵۰ سال در حال تکامل بوده است و اکنون به طور کامل شناسایی شد. به گفته این پروفسور کشف این نشانگر زیستی یک پیشرفت مهم محسوب می شود. زیرا در اکثر بیماریهای روانپزشکی تنها به علائم بیماری توجه شده و هیچگاه علت آن بررسی نمی شود. به همین دلیل اهداف درمانی خاصی نیز وجود ندارد. از طرفی با شناسایی این نشانگر زیستی می‌توان با آزمایشات جدید تشخیصی درمان های مربوط به اختلالات اضطرابی را توسعه داد. به طوری که در آینده بیماران بهبود سریعتری داشته باشند.