پژوهشگران به کشف خطرناکی در مورد یک سیارک دست یافتند

پژوهشگران در حالی که یک سیارک را مورد مطالعه قرار داده بودند به کشف خطرناکی در مورد آن دست پیدا کردند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آرامش هپا فضای ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ فضاپیمایی را به سمت یک سیارک به نام فایتون ارسال کند. هدف از ارسال این فضاپیما نیز […]

پژوهشگران در حالی که یک سیارک را مورد مطالعه قرار داده بودند به کشف خطرناکی در مورد آن دست پیدا کردند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، آرامش هپا فضای ژاپن قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ فضاپیمایی را به سمت یک سیارک به نام فایتون ارسال کند. هدف از ارسال این فضاپیما نیز بررسی از نزدیک این سنگ فضایی در سال ۲۰۲۸ است.

پژوهشگران هنگام مطالعه فایتون متوجه موضوع مهمی شدند. آنها دریافتند چرخش این سیارک در حال افزایش است. بطوری که سالانه دوره چرخشی آن حدود ۴ میلی ثانیه کاهش می یابد.

مهمترین اثر این چرخش، تاثیر آن بر ماموریت دستینی، فضاپیمای ژاپن است. این چرخش به پژوهشگران کمک می کند تا بتوانند جهت گیری سیارک را همزمان با پرواز فضاپیما پیش بینی کنند. تغییر چرخش در یک سیارک به ندرت اتفاق می افتاد. با این حال، فایتون یازدهمین سیارک نسبتا بزرگی است که دچار تغییر در چرخش شده است. میانگین قطر این سیارک ۵.۴ کیلومتر است.

شأن مارشال از ستاره شناسان رصد خانه آرسیبو موفق به ساخت یک مدل برای تعیین شکل فایتون شد. وی برای این کار از داده ها و مشاهدات بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۱ استفاده کرد. وی در این مورد می گوید: پیش بینی مدل با آنچه در مورد شکل سیارک بدست آمد هم‌خوانی نداشت. بنابراین متوجه شدم این اختلاف به تغییر اندک دوره چرخش قبل از رصدهای ۲۰۲۱ تعلق دارد.