زمین شناسان معتقدند هسته زمین به شکل نامتقارن در حال رشد است

دانشمندان زمین شناسی در آمریکا معتقدند هسته زمین در قسمت های شرق و غرب به صورت نامتقارن در حال رشد است و این موضوع باعث حل یک معمای ۳۰ ساله شده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان لرزه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا معتقدند هسته زمین به شکلی نامتقارن در حال رشد […]

دانشمندان زمین شناسی در آمریکا معتقدند هسته زمین در قسمت های شرق و غرب به صورت نامتقارن در حال رشد است و این موضوع باعث حل یک معمای ۳۰ ساله شده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان لرزه شناسی دانشگاه برکلی آمریکا معتقدند هسته زمین به شکلی نامتقارن در حال رشد است و در بخش شرق آن یعنی در قسمت دریایی باندا در اندونزی هسته آهنی مرکز زمین نسبت به بخشی از آن در زیر برزیل رشد بیشتری را تجربه می کند. به نظر این دانشمندان عوامل مختلفی باعث رشد سریع تر هسته در منطقه جنوب آسیا و گرمای بیشتر آن شده است.

این عدم تقارن در رشد می تواند روی میدان مغناطیسی زمین اثراتی را ایجاد کند. میدان مغناطیسی زمین که حاصل جریان های هم رفته هسته ای آن است ما را از ذرات خطرناک خورشیدی محافظت می کند. میدان مغناطیسی در زمین به دلیل ایجاد گرما از لایه های درونی به لایه های سطحی است. در فرایند انتقال گرما مواد سردتر به پایین می روند و این موضوع پدیده میدان مغناطیسی را ایجاد می کند.

باربارا رومانوویز از دانشگاه برکلی و رئیس بخش لرزه‌نگاری دانشگاه می گوید: در حال حاضر سن هسته زمین بین نیم تا یک و نیم میلیارد برآورد میشود. این موضوع می تواند در مورد چگونگی تشکیل شدن میدان مغناطیسی پیش از تشکیل هسته نیز به ما کمک کند. این در حالی است که میدان مغناطیسی زمین عمری برابر با ۳ میلیارد سال داشته و پیش از آن فرایند های دیگری باعث ایجاد همرفت هسته و هدایت آن در هسته خارجی شده است.

با توجه به اینکه هسته داخلی زمین نسبتاً جوان است می‌توان نتیجه گرفت مایع بودن آهن به دلیل گرمایی است که از عناصر سبک خارج میشود. این عناصر از خود آهن یا همان هسته زمین جدا شده اند. اما سوالی که پیش از این به عنوان یک معما در ذهن دانشمندان زمین شناسی وجود داشته علت پیدایش میدان مغناطیسی قدیمی بوده زیرا هسته داخلی تنها یک و نیم میلیارد سال سن دارد.

اکنون پس از گذشت سی سال رشد نامتقارن هسته توانسته معمای زمین شناسی را حل کند. به دلیل عدم تقارن بلورهای آهن امواج لرزه ای در حرکت از شمال به جنوب سرعت بیشتری برای رشد نسبت به حرکت در امتداد خط استوا دارند. با توجه به اینکه نیمه غربی زمین تا انتهای مرکز هسته رشد متقابل داشته و این موضوع در تمامی بخش ها دیده می شود می توان نامتقارن بودن هسته را تنها به سرعت بالاتر رشد آن در برخی مناطق نسبت داد.

از طرفی طبق مدل سازی های رایانه ای دانشمندان، این عدم تقارن باعث رشد هسته داخلی در قسمت شرق با سرعتی بیشتر از ۶۰ درصد نسبت به غرب شده است. همچنین این تفاوت میتواند به زمین لرزه و فوران آتشفشان و یا پدیده‌های دیگر نیز در آینده منجر شود.