دانشمندان در مورد تمام شدن تدریجی آب نیمکره جنوبی زمین هشدار دادند

دانشمندان اعلام کردند با توجه به دوران تغییرات اقلیمی، آب در نیمکره جنوبی طی دو دهه گذشته با سرعت بیشتری نسبت به نیمکره شمالی در حال خشک شدن است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، داده‌های ماهواره‌ای و اندازه‌گیری جریان‌های رودخانه‌ها نشان می‌دهد پدیده آب و هوای ال نینو باعث خشک شدن آب نیمکره […]

دانشمندان اعلام کردند با توجه به دوران تغییرات اقلیمی، آب در نیمکره جنوبی طی دو دهه گذشته با سرعت بیشتری نسبت به نیمکره شمالی در حال خشک شدن است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، داده‌های ماهواره‌ای و اندازه‌گیری جریان‌های رودخانه‌ها نشان می‌دهد پدیده آب و هوای ال نینو باعث خشک شدن آب نیمکره جنوبی شده است.

دانشمندان با داده‌های جدید تغییرات آب را محاسبه کرده‌اند. آبی که هم اکنون در دسترس قرار دارد اختلاف آب بارشی وارد شده به خشکی‌ها و آبی که از طریق تبخیر وارد اتمسفر می‌شود خواهد بود. طبق تحلیل‌های اخیر آب شیرین در دسترس در بخش‌هایی از آمریکای جنوبی مناطق آفریقا مرکز و شمال استرالیا به شدت کاهش یافته اما دسترسی به آب در نیمکره شمالی همچنان متعادل باقی مانده است.

کاهش آب در نیمکره جنوبی میتواند اثرات مختلفی روی اقلیم زمین داشته باشد. یکی از آنها جنگل‌های بارانی آمازون است که خشک شدن این جنگل می‌تواند ریسک آتش سوزی را افزایش داده و پوشش گیاهی را نیز از بین ببرد. محصولات کشاورزی تولید شده در آمریکای جنوبی می‌تواند دستخوش تغییرات آب و هوایی شود. همچنین خشکی زمین در اثر کاهش آب روی زیستگاه‌ها و گونه‌های کلیدی نیز در نیمکره جنوبی موثر خواهد بود. همچنین جمعیت‌های انسانی با ظرفیت‌های متفاوت نیز در اثر این سازگاری با تغییر اقلیم همراه با تغییرات بوده و در نهایت سیستم‌های غذایی انسان‌ها نیز تاثیرات زیادی خواهد داشت.