دانشمندان با ترساندن باکتری آن را مجبور به تولید آنتی‌بیوتیک بیشتر کردند

محققان دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین با استفاده از ترس توانستند باکتری را مجبور کنند تا آنتی بیوتیک تولید کند. این محققان با ترساندن باکتری به وسیله یک هورمون خاص توانستند مقدار بیشتری آنتی‌بیوتیک را به وجود آورند. به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، روش جدید دانشمندان برای تولید آنتی بیوتیک استفاده از ژنوم اکتینوباکتر است. […]

محققان دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین با استفاده از ترس توانستند باکتری را مجبور کنند تا آنتی بیوتیک تولید کند. این محققان با ترساندن باکتری به وسیله یک هورمون خاص توانستند مقدار بیشتری آنتی‌بیوتیک را به وجود آورند.

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، روش جدید دانشمندان برای تولید آنتی بیوتیک استفاده از ژنوم اکتینوباکتر است. دانشمندان امیدوارند بتوانند از مواد تولید شده در این روش در داروهایی مانند استرپتومایسین و داکتینومایسین استفاده کنند. پیش از این محققان به مدت ۱۰ سال روی این پروژه کار کرده بودند. آنها تلاش داشتند تا روشی پیدا کنند که بتوانند باکتری ها را وادار کنند تا ترکیبات بالای انتی بیوتیک، ضد قارچ و ضد انگل تولید کنند.

محققان این پروژه می‌گویند: در محیط آزمایشگاهی باکتری ها مولکولهای کافی تولید نمی کنند. زیرا به دلیل وجود هورمون های خاص تولید آنتی بیوتیک بیشتر کنترل می شود. اما زمانی که باکتری در خطر باشد این هورمون دیگر کار نمی کند. محققان با بررسی تاثیر میزان مختلف هورمون ها در تولید آنتی بیوتیک توانستند به روش جدید دست پیدا کنند. به این ترتیب قرار گرفتن یک باکتری در معرض ترکیبی از هورمونها و همچنین مجبور کردن آن باکتری برای تولید، ترکیبات جدیدی به وجود آمد که می تواند بسیار مفید باشد.

در این روش از هورمون Avenolide استفاده شده است که پایداری شیمیایی بیشتری دارد. این هورمون می تواند در تولید یک ترکیب ضد انگلی در باکتری خاک موثر باشد. این ترکیب بصورت شیمیایی آیورمکتین را به وجود می آورد که در درمان انکوسرکیازیس و کوری رودخانه استفاده خواهد شد. گیرنده هورمون با اتصال به  اکتینوباکتر امکان چسبیدن به DNA را نخواهد داشت و بدین ترتیب محدودیت تولید آنتی بیوتیک از بین می رود.