دانشمندان به دنبال تبدیل گیاهان به سوخت زیستی پایدار

محققان آمریکایی تلاش دارند تا با کمک گیاهان مهندسی ژنتیکی شده از آنها به عنوان منبع سوخت زیستی پایدار استفاده کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در حال حاضر ذرت و سویا دو منبع سوخت زیستی محسوب می شوند. اما آنها به دلیل کشت در مزارع کشاورزی چمدان مورد استفاده قرار نمیگیرند. […]

sadmayeh-ad  

محققان آمریکایی تلاش دارند تا با کمک گیاهان مهندسی ژنتیکی شده از آنها به عنوان منبع سوخت زیستی پایدار استفاده کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در حال حاضر ذرت و سویا دو منبع سوخت زیستی محسوب می شوند. اما آنها به دلیل کشت در مزارع کشاورزی چمدان مورد استفاده قرار نمیگیرند. به همین دلیل دانشمندان گیاهی به نام عدسک آبی را انتخاب کردند.

به گفته محققان مهندسی ژنتیک شده گیاه عدسک آبی می تواند در فاضلاب نیز رشد کند. محل اصلی این پژوهش، آزمایشگاه ملی بروکهیون است که به وزارت انرژی آمریکا و آزمایشگاه کلد اسپرینگ وابسته است.  محققان در این آزمایش ژن های مربوط به تولید و ذخیره روغن در گیاهان را به گیاه عدسک آبی اضافه کردند.

در این فرآیند یکی از ژن ها وظیفه تحریک تولید اسید چرب و دیگری این اسید چرب را به سمت روغن های تری آسیل گلیسرول هدایت میکند. وظیفه زن سوم نیز محافظت آنها در برابر تخریب محیطی است. بدین ترتیب این گیاه می تواند روغن تولید شده را در ده درصد زیست توده خود نگهداری کند. به گفته این محققان این مقدار ذخیره روغن در گیاه مهندسی شده حدود ۱۰۰ برابر بیشتر از نوع وحشی آن است.

میزان بازدهی این گیاه مهندسی شده نیز نسبت به سویا حدود ۷ برابر بیشتر است. این گیاه بر خلاف سویا نیاز به اشغال زمین های کشاورزی ندارد و در حوضچه و یا ظروف بزرگ نیز رشد می کند. به گفته محققان بهتر است این گیاه در روان آب های سطحی زباله های مزارع خوک پرورش داده شوند تا علاوه بر استخراج مواد مغذی، آن را پاکسازی کنند.

تبلیغات :

buy Neuralink