دانشمندان برای اولین بار توانستند واکنش سلول های زنده به میدان های مغناطیسی را مشاهده کنند

برای اولین بار دانشمندان در میدان های مغناطیسی امکان مشاهده واکنش سلولهای زنده را به وجود آوردند. در واقع درک میدان مغناطیسی به معنی شناسایی آن خواهد بود که دلیل آن نیز تا کنون مشخص نشده بود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پیش از این درک میدان مغناطیسی توسط حیوانات به عنوان […]

برای اولین بار دانشمندان در میدان های مغناطیسی امکان مشاهده واکنش سلولهای زنده را به وجود آوردند. در واقع درک میدان مغناطیسی به معنی شناسایی آن خواهد بود که دلیل آن نیز تا کنون مشخص نشده بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پیش از این درک میدان مغناطیسی توسط حیوانات به عنوان حس ششم در قلمروی آنها به شمار می رفت. اما تاکنون کارکرد این حس مشخص نشده بود. دانشمندان دانشگاه توکیو توانستند چگونگی واکنش سلولهای زنده به میدان های مغناطیسی را کشف کنند.

میدان های مغناطیسی در زمین برای جهت یابی توسط بسیاری از حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد. البته برخی انسانها نیز می‌توانند با احساس این میدان، کار جهت یابی را انجام دهند. البته طبق یک نظریه، حیوانات در نتیجه همزیستی با نوعی باکتری قادر به حس میدان مغناطیسی هستند.

البته نظریه های دیگری نیز در این مورد مطرح شده است. در نظریه دیگری ایجاد حساسیت به میدان مغناطیسی به دلیل به وجود آمدن واکنش های شیمیایی در سلول ها با کمک مکانیسم جفت رادیکال به وجود می آید. منظور از جفت رادیکال حرکت الکترون ها و انتقال آن به مولکول های همسایه از طریق تحریک نور یا محرک های دیگر است. از طرفی با توجه به اینکه میدان‌های مغناطیسی باعث چرخش الکترون ها می شوند، بدین ترتیب واکنش های شیمیایی در حیوانات افزایش پیدا کرده و از طریق آن تغییر رفتار در حیوانات به وجود می آید و آنها را قادر به استفاده از میدان مغناطیسی می کند.

پیشنهاد ویژه : قیمت ارز دیجیتال
پیشنهاد ویژه : سرور HP
پیشنهاد ویژه : تعمیر کامپیوتر تهران
پیشنهاد ویژه : ترجمه رسمی آلمانی

پیشنهاد ویژه

خرید بلیط هواپیما فلای تودی

پیشنهاد ویژه

لیست کامل و نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال