جستجوی نشانه های زیستی برای کشف حیات فرازمینی به روشی جدید

یکی از روش های معمول برای کشف حیات فرازمینی جستجوی نشانه های زیستی است. این نشانه ها می توانند در هر جایی وجود داشته باشند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مهمترین نشانه های زیستی نوعی مواد شیمیایی هستند که حاصل گونه هایی از حیات محسوب می شوند. یکی از نمونه های زیستی […]

یکی از روش های معمول برای کشف حیات فرازمینی جستجوی نشانه های زیستی است. این نشانه ها می توانند در هر جایی وجود داشته باشند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، مهمترین نشانه های زیستی نوعی مواد شیمیایی هستند که حاصل گونه هایی از حیات محسوب می شوند. یکی از نمونه های زیستی کشف شده در سیاره ونوس به نام فسفین نیز به این دسته تعلق دارد. محققان معتقدند علاوه بر کشف یک نشانه زیستی، وجود فرضیه های حیات و نوع عملکرد آن و همچنین ارتباط ماده کشف شده با حیات نیز با چالش هایی مواجه است.

محققان دانشگاه ایالتی آریزونا برای کشف گونه های زیستی روش جدیدی را طراحی کرده اند که می تواند درون یک کاوشگر قرار گرفته و در آینده به دنبال نشانه های حیات برود. در این روش کشف نوع خاصی از ماده شیمیایی جای خود را به مولکول های پیچیده که احتمال تشکیل آن بطور تصادفی پایین است، خواهد داد.

در روش جدید با استفاده از یک الگوریتم خاص پیوندهای موجود در هر مولکول بر اساس پیچیدگی تقسیم بندی شده که به آن شماره گروه مولکولی گفته می‌شود. قرار است ابزارهای خصوصی که درون یک کاوشگر قرار میگیرند، این طبقه بندی را انجام دهند. بنابراین با کشف تعداد زیادی از مولکول های پیچیده در یک منطقه می توان بررسی آن منطقه را از نظر وجود حیات فرازمینی آغاز کرد.

 سارا ایماری واکر، نویسنده این تحقیق از دانشکده اکتشافات فضایی آریزونا میگوید: با این روش می توان پیش از آنکه بیوشیمی مواد یک منطقه مورد بررسی قرار بگیرد وجود حیات تشخیص داده شود. قرار است در آینده از این روش برای کشف حیات بیگانه در ماموریتهای ناسا استفاده شود. روش جدید کاملاً تجربی بوده و قرار است اطلاعات مربوط به ماهیت حیات در جهان و یا نحوه تشکیل آن با استفاده از مواد شیمیایی را بررسی کند. زیرا موجودات زنده مولکول های پیچیده تری را تولید می کنند که از آن برای جستجوی حیات استفاده خواهد شد.

تبلیغات :

buy Neuralink