پژوهشگران سنگاپوری از موی انسان برای رشد و پرورش سبزیجات استفاده کردند

پژوهشگران با استفاده از موی انسان یک محیط مناسب برای رشد گیاهان ایجاد کردند در این روش که به آن کشاورزی هیدروپونیک گفته می شود به فضا و آب کمتری نیاز است. حتی برای پرورش گیاهان نسبت به کشاورزی سنتی به خاک نیز نیاز نخواهد بود. در هر صورت گیاهان برای رشد به یک محیط […]

پژوهشگران با استفاده از موی انسان یک محیط مناسب برای رشد گیاهان ایجاد کردند در این روش که به آن کشاورزی هیدروپونیک گفته می شود به فضا و آب کمتری نیاز است. حتی برای پرورش گیاهان نسبت به کشاورزی سنتی به خاک نیز نیاز نخواهد بود. در هر صورت گیاهان برای رشد به یک محیط مناسب نیاز دارند و اکنون پژوهشگران توانستند این محیط را با مو های دور ریخته شده انسان ایجاد کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، درون موی انسان پروتئینی به نام کراتین وجود دارد که ماده اصلی آن آمینو اسیدها هستند. این اسید ها می توانند برای رشد گیاهان موثر باشند. همچنین با اتصال به مواد مغذی آنها را به مرور زمان آزاد می کنند. به همین دلیل می توان از موی انسان برای کشاورزی هیدروپونیک استفاده کرد. البته محیط ایجاد شده چندان قوی نیست تا بتواند از نظر فیزیکی نیز گیاهان را پشتیبانی کند.

دانشمندان از موسسه فناوری نآنیانگ سنگاپور با کمک کراتین استخراج شده از موهای دورریختنی و ترکیب آن با الیاف سلولز تلاش کردند تا محیط مناسب رشد گیاهان را ایجاد کنند. آنها در این روش از خمیر چوب میز برای تقویت آن استفاده کردند. مخلوط به دست آمده پس از خشک شدن به حالت اسفنجی درآمد و می تواند محیط رشد مناسبی از نوع هیدروپونیک برای رشد گیاهان باشد.

ماده بدست آمده از موی انسان می تواند برای گیاهان به عنوان ماده ای تقویتی نیز بکار رود. همچنین ساختار متخلخل آن قادر است آب و مواد مغذی را در خود نگه دارد و بطوری که در آزمایش انجام گرفته مشاهده شد میزان جذب و نگهداری محلول مغذی توسط این ماده حدود ۴۰ برابر بیشتر از وزن خود بوده است.

مواد ساخته شده بر مبنای کراتین می توانند براحتی تنها با گذشت ۴ تا ۸ هفته تخریب زیستی شوند و به کود گیاهی تبدیل شوند. البته این موضوع نشان می دهد مواد مورد استفاده باید در زمان های کوتاهتری تعویض شوند. گیاهان رشد یافته در کراتین دارای ریشه های بلندتری هستند و بدین ترتیب می توانند آب و مواد مغذی بیشتری جذب کنند.

تبلیغات :

buy Neuralink