تقدیم طرح لغو اصل ۸۵ طرح صیانت به هیئت رئیسه مجلس

تعدادی از نمایندگان طرح لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح فضای مجازی را تدوین کرده و آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. عضو هیئت رئیسه مجلس نیز از وصول این طرح خبر داده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تعدادی از نمایندگان طرحی را برای لغو اصل هشتاد و […]

تعدادی از نمایندگان طرح لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح فضای مجازی را تدوین کرده و آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کردند. عضو هیئت رئیسه مجلس نیز از وصول این طرح خبر داده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تعدادی از نمایندگان طرحی را برای لغو اصل هشتاد و پنجی شدن طرح فضای مجازی تدوین کردند. هدف از تدوین این طرح نیز عدم حضور بسیاری از نمایندگان در صحن علنی در زمان تصویب اصل ۸۵ بوده است.

نماینده مردم تهران در مجلس طی گفتگویی اعلام کرد: این درخواست از طرف برخی از نمایندگان مجلس صورت گرفته اکنون تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است. وی ادامه داد رای گیری برای بررسی طرح درست پس از وقت استراحت مجلس انجام گرفت و از آن جایی که بسیاری از نمایندگان در صحن علنی حضور نداشتند به همین دلیل خواهان لغو این اصل شده اند.

این نماینده مجلس تاکید کرد در حال حاضر درخواست مطرح شده توسط ۲۰ نفر از نمایندگان امضا شد و به هیئت رئیسه مجلس نیز تقدیم گردید. بدین ترتیب پس از تایید این درخواست مجدداً بررسی طرح فضای مجازی به حالت عادی صورت خواهد گرفت.

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مورد انتقاد بسیاری از افراد و گروه ها و حتی مقامات دولتی قرار گرفته و بسیاری از افزار آن ضرری برای کلیه فعالان در فضای مجازی می دانند. رئیس کمیته دیجیتال مجلس نیز اعلام کرد امیدوار است با روی کار آمدن دولت جدید فرصت مناسبی باشد تا این طرح بطور همه جانبه مورد بررسی قرار بگیرد.

تبلیغات :

buy Neuralink