عبور سیارک خطرناک آپوفیس از کنار زمین تا چند روز دیگر

سیارک آپوفیس یک سیار در همسایگی زمین است که قطر آن ۳۷۰ متر بوده و کمتر از یک ماه دیگر از کنار زمین عبور می کند. عبور بعدی این سیارک از کنار زمین هشت سال دیگر و در سال ۲۰۲۹ اتفاق خواهد افتاد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، Apophis (2004 MN4) یک […]

سیارک آپوفیس یک سیار در همسایگی زمین است که قطر آن ۳۷۰ متر بوده و کمتر از یک ماه دیگر از کنار زمین عبور می کند. عبور بعدی این سیارک از کنار زمین هشت سال دیگر و در سال ۲۰۲۹ اتفاق خواهد افتاد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، Apophis (2004 MN4) یک سیارک به بزرگی برج ایفل است که همسایه زمین محسوب می شود. برای مقایسه بزرگی آن با سیارک های دیگر می توان از شهاب سنگ برخورد کرده با زمین در سال ۲۰۱۳ استفاده کرد. شهاب سنگ سقوط کرده در روسیه در سال ۲۰۱۳ تنها ۱۷ تا ۲۰ متر قطر داشته با این حال موج انفجار ناشی از برخورد آن باعث آسیب به هزار خانه شده بود .در حالی که آپوفیس بسیار بزرگتر بوده و نتیجه برخورد آن با زمین نیز فاجعه آمیز خواهد بود.

اما ستاره شناسان احتمال برخورد این سیارک را بسیار ناچیز می دانند. در حال حاضر آژانس فضایی اروپا تنها احتمال برخورد یک سیارک شناخته شده به نام 2010 RF12 با زمین را حدود ۷ درصد می دانند که در سال ۲۰۹۵ از کنار زمین عبور می کند. قطر این سیارک تنها 8 متر بوده و در صورت برخورد نیز در اتمسفر زمین متلاشی شده و امکان آسیب وجود ندارد.

بدین ترتیب امکان برخورد آپوفیس با زمین وجود نداشته و در دیدار بعدی در سال ۲۰۲۹ نیز امکان برخورد ۳ درصد محاسبه شده است. طبق برآوردهای انجام شده آپوفیس در سال ۲۰۲۹ بسیار به زمین نزدیک خواهد شد به طوری که در ارتفاع ماهواره های موجود در مدار زمین قرار خواهد گرفت. نزدیک شدن این سیاره به زمین به ستاره شناسان کمک خواهد کرد تا با کمک تلسکوپ ها مسیر حرکت آینده آن را دقیق در محاسبه کنند.

تبلیغات :

buy Neuralink