گرم‌ترین دوران تاریخ سیاره به ۱۲ ماه گذشته تعلق داشته است

گزارش‌های محققان نشان می‌دهد میانگین دمای جهانی در یک سال اخیر حدود ۱.۳۲ درجه سانتیگراد بیشتر از میانگین زمان پیش از توسعه صنعتی بوده و احتمالاً در سال آینده نیز این رقم بیشتر خواهد شد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طی ۱۲ ماه اخیر میانگین دمای جهانی به میزان ۱.۳۲ درجه سانتیگراد […]

گزارش‌های محققان نشان می‌دهد میانگین دمای جهانی در یک سال اخیر حدود ۱.۳۲ درجه سانتیگراد بیشتر از میانگین زمان پیش از توسعه صنعتی بوده و احتمالاً در سال آینده نیز این رقم بیشتر خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طی ۱۲ ماه اخیر میانگین دمای جهانی به میزان ۱.۳۲ درجه سانتیگراد نسبت به میانگین دوران پیش از صنعتی شدن جهان افزایش داشته و به گفته محققان این افزایش دما در حدود ۱۲۵ هزار سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

این محققان میانگین دمای هوا را بر مبنای داده‌های مربوط به دمای سطحی از مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت وضع هوا دریافت کرده طی آن به بررسی پرداخته‌اند. طبق گزارش نیوساینتیست، حدود ۱.۲۸ درجه سانتیگراد از این افزایش میانگین دما در اثر تغییرات اقلیمی ایجاد شده است. البته نمی‌توان مقدار دقیق این گرمایش را به عوامل مختلف نسبت داد. البته بیشتر تغییرات دمایی در اثر الگوی آب و هوای گرم رویداد ال نینو در اقیانوس آرام نیز ایجاد شد.

بیشتر این رویدادها در سراسر جهان به تغییرات اقلیمی نسبت داده می‌شود. توسعه و اوج قدرت رویداد ال نینو را تا چندین ماه آینده بعید می‌دانند. احتمالاً میانگین دمای هوا طی ۱۲ ماه آینده بیشتر نیز خواهد شد. همچنین احتمال می‌رود این میانگین حدود ۱.۴ درجه سانتیگراد نیز نسبت به دوران پیش از صنعتی افزایش پیدا کند.