تعداد دهانه های موجود در ماه بیش از صد هزار عدد برآورد شده است

بررسی تصاویر و داده های مربوط به ماه نشان می دهد که این قمر در طول حیات چهار و نیم میلیارد ساله خود بارها مورد ضربه توسط اجرام مختلف قرار گرفته و اثرات به جا مانده از آن نیز به مرور زمان منجمد شده و به دهانه هایی تبدیل شده اند. علاوه بر ماه زمین […]

بررسی تصاویر و داده های مربوط به ماه نشان می دهد که این قمر در طول حیات چهار و نیم میلیارد ساله خود بارها مورد ضربه توسط اجرام مختلف قرار گرفته و اثرات به جا مانده از آن نیز به مرور زمان منجمد شده و به دهانه هایی تبدیل شده اند. علاوه بر ماه زمین نیز بارها مورد اصابت قرار گرفته اما همچنان به حیات خود ادامه داده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تعداد دهانه های موجود در ماه بسیار بیشتر از زمین بوده و همچنین بررسی هر کدام از آنها نشان دهنده تاریخ ساختار درونی منظومه شمسی خواهد بود. محققان با بررسی دهانه ها هم از طریق تصاویر و داده های مدل رقومی متوجه تعداد دهانه‌های قمری بیشماری شدند. اما با توجه به محدودیت های تشخیص خودکار داده ها در مورد تعداد این دهانه ها اختلاف نظر قابل توجه وجود دارد. اخیراً دانشمندان چینی اطلاعاتی را منتشر کردند که در آن نشان می دهد حدود ۱۰۰ هزار دهانه در سطح ما وجود دارد.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

چن یانگ، از دانشکده علوم زمین دانشگاه جیلین میگوید: از ویژگی‌های مهم ماه همین دهانه‌های برخوردی هستند که ردیابی آنها بسیار متفاوت از ردیابی دهانه ها در سطح زمین است. به طوری که ردیابی دهانه ها در سطح زمین با گذشت حدود ۴ میلیارد سال بسیار دشوار است. اما دهانه های ماه تخریب کمتری داشته و می تواند مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.

 به عنوان مثال سن یک دهانه بزرگ در ماه را میتوان با توجه به تعداد دهانه های کوچک در داخل آن مشخص کرد. برای تحقیق از یادگیری ماشینی برای شناسایی دهانه ها استفاده شده است. بدین ترتیب با کمک هوش مصنوعی و شناسایی خودکار می توان دهانه های بیشتری را نیز شناسایی کرد. در سال ۲۰۱۸ نیز یک گروه از محققان در دانشگاه تورنتو اسکاربرو با کمک یک ارتفاع سنج لیزری توانسته بودند حدود ۶ هزار دهانه را شناسایی کنند. در واقع دهانه ها نشان دهنده تاریخ پویایی منظومه شمسی خواهند بود.