سازمان ملل از ترمیم کامل لایه اوزون تا ۴۳ سال آینده خبر داد

سازمان ملل در گزارش اخیر خود اعلام کرد لایه اوزون مربوط به بخش بالای قطب جنوب در حال ترمیم است و تا سال ۲۰۶۶ بطور کامل بهبود می یابد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تلاش های انجام گرفته برای کنترل استفاده از مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون باعث شد تا این لایه […]

سازمان ملل در گزارش اخیر خود اعلام کرد لایه اوزون مربوط به بخش بالای قطب جنوب در حال ترمیم است و تا سال ۲۰۶۶ بطور کامل بهبود می یابد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تلاش های انجام گرفته برای کنترل استفاده از مواد شیمیایی مخرب لایه اوزون باعث شد تا این لایه اکنون در مسیر بهبود قرار بگیرد. این مواد شیمیایی که برای سلامتی انسان نیز مضر بودن می توانستند تاثیر مخربی روی لایه اوزون داشته باشند.

پل نیومن، رییس بخش کنترل و ارزیابی علمی در مورد بهبودی لایه استراتوسفر فوقانی و سوراخ ایجاد شده می گوید اکنون این لایه در حال ترمیم است و این موضوع می تواند خوشحال کننده باشد. اگر چه روند ترمیم بسیار کند است اما روند رو بهبودی دارد.

طبق گزارش منتشر شده توسط انجمن هواشناسی آمریکا ترمیم لایه اوزون در فاصله ۳۰ کیلومتری جو زمین در حدود ۲۰ سال آینده به میزان قبل از سال ۱۹۸۰ باز نمی گردد. همچنین ترمیم حفره قطب جنوب نیز به طور کامل نخواهد بود.

در ادامه این گزارش آمده است وضعیت این لایه نسبت به چهابسیاری راآینده بهتر است و می توان امیدوار بود تا سال ۲۰۶۶ این روند ادامه پیدا کند. تاکنون دانشمندان و حامیان محیط زیست تلاش های بسیاری برای ترمیم این حفره بکار گرفته اند.ذبا این اقدامات می توان به آینده بهتر امیدوار بود.