پودر تصفیه کننده آب با نور خورشید فعال می‌شود

دانشمندان نوعی پودر تصفیه کننده آب تولید کردند که با پرتوهای فرابنفش آفتاب فعال میشود و می تواند تنها در یک دقیقه آب را تصفیه کند. به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه استنفورد و آزمایشگاه ملی SLAC در آمریکا با هدف تصفیه سریع آب آشامیدنی نوعی پودر جدید ساخته اند که […]

دانشمندان نوعی پودر تصفیه کننده آب تولید کردند که با پرتوهای فرابنفش آفتاب فعال میشود و می تواند تنها در یک دقیقه آب را تصفیه کند.

به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان دانشگاه استنفورد و آزمایشگاه ملی SLAC در آمریکا با هدف تصفیه سریع آب آشامیدنی نوعی پودر جدید ساخته اند که می تواند با کمک نانوذره های اکسید آلومینیوم، سولفید مولیبدن، مس و اکسید آهن آب را تصفیه کند.

با استفاده از مقدار کمی از ابن پودر به راحتی می توان حجم زیادی از آب را تصفیه کرد. با اضافه کردن این پودر به آب درون یک محفظه شفاف در مقابل نور خورشید، سولفید مولیبدن و مس همانند یک نیمه رسانا فوتون های نور را جذب کرده و باعث آزاد شدن الکترون های آنها میشوند. این الکترون ها ضمن واکنش با آب پراکسید هیدروژن و رادیکال های هیدروکسیل تولید می کنند. این مواد باعث از بین رفتن باکتری ها میشوند.

در زمان پایان کار پراکسید هیدروژن و رادیکال های هیدروکسیل باقی مانده با تجزیه شدن به آب و اکسیژن باعث آشامیدنی شدن آب میشوند. برای آزمایش این پودر آن را به ۲۰۰ میلی لیتر آب اضافه کردند و متوجه شدند ماده ساخته شده می تواند تنها در ۶۰ ثانیه در برابر نور خورشید باکتری ها را از بین ببرد. همچنین امکان استفاده از این پودر برای ۳۰ بار دیگر وجود دارد.