تغییر فصل چه تغییراتی را در هورمونهای انسان ایجاد می کند

تحقیقات اخیر نشان داده تغییر فصل می‌تواند در هورمون های انسانی تاثیر گذاشته و مقدار آن را کم یا زیاد کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، هورمون های مختلفی توسط غده های موجود در بدن انسان تولید می شوند. یکی از این غده ها مانند هیپوفیز هورمون هایی را در جهت کنترل […]

تحقیقات اخیر نشان داده تغییر فصل می‌تواند در هورمون های انسانی تاثیر گذاشته و مقدار آن را کم یا زیاد کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، هورمون های مختلفی توسط غده های موجود در بدن انسان تولید می شوند. یکی از این غده ها مانند هیپوفیز هورمون هایی را در جهت کنترل استرس تولید می کنند که می تواند با تغییر فصل متغیر باشد. دانشمندان با بررسی نمونه های خون متوجه شدند برخی هورمون ها که در کنترل تولید مثل، متابولیسم، استرس و شیردهی نقش دارند با تغییر فصل تغییر میکند. برخی از این هورمون ها مانند هورمون های جنسی و یا تیروئیدی در تابستان به کمترین مقدار خود می رسندو بالعکس در زمستان زیاد میشوند. برخی هورمون ها مانند تستوسترون استرادیول و پروژسترون نیز در اوایل بهار به اوج خود میرسند.

دانشمندان معتقدند تغییر هورمون ها همراه با تغییر فصل نشان دهنده وجود یک ساعت درونی فصلی در انسان ها است. به طوریکه این ساعت درونی می تواند در فصل های مختلف روی ترشح هورمون ها تاثیر بگذارد.طبق پژوهش‌های انجام شده در زمستان و بهار بیشترین تغییرات هورمونی در بدن انسان انجام می گیرد. مکانیسم اصلی در کنترل ساعت درونی انسان مشخص نیست. اما محققان معتقدند وجود یک روند طبیعی بین قدرت محیطی و غده هیپوفیز قادر به کنترل اندامهای دیگر در طول سال هستند.

 هورمون های هیپوفیز تحت کنترل نور خورشید بوده و می‌تواند با تغییر فصل تغییر کند. بدین ترتیب هورمون های دیگر مانند رشد، متابولیسم، استرس و تولید مثل نیز می تواند در دیگر فصول سال به حداکثر مقدار ممکن برسد. این تغییرات در تمامی پستان پستانداران دیگر نیز دیده شده و تغییرات فصلی باعث نوسانات هورمونی در آنها شده است به عنوان مثال گوزن های قطبی در زمستان هورمون های کمتری به نام لپتین تولید می کنند. این هورمون باعث می شود تا دمای بدن حیوانات کاهش پیدا کرده و بدین ترتیب فعالیت های مربوط به تولید مثل نیز کاهش می یابد. هنوز تحقیقات زیادی برای تایید نوسان هورمون های انسانی با تغییرات فصول نیاز است.