با کشف اخیر ستاره شناسان نظریه تشکیل ستارگان متحول خواهد شد

محققان در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند ستارگان می توانند سریع تر از آنچه که تاکنون تصور می شد تشکیل شوند. بدین ترتیب نظریه تشکیل ستارگان تحت این کشف متحول خواهد شد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، داده های جدید تلسکوپ کروی با دیافراگم پانصد متری نشان می دهد تشکیل ستارگان می […]

محققان در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند ستارگان می توانند سریع تر از آنچه که تاکنون تصور می شد تشکیل شوند. بدین ترتیب نظریه تشکیل ستارگان تحت این کشف متحول خواهد شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، داده های جدید تلسکوپ کروی با دیافراگم پانصد متری نشان می دهد تشکیل ستارگان می تواند سریع تر از آنچه که تاکنون تصور می‌شد اتفاق بیفتد. این تلسکوپ مأموریت کاوش ابرمولکولی لیندز ۱۵۴۴ را بر عهده داشته است.

 این ابر مولکولی در فاصله ۴۵۰ سال نوری صورت فلکی گاو قرار داشته و مطالعه بر روی آن توسط ستاره شناسان آکادمی علوم چین انجام شده است. بررسی این ابر مولکولی نشان می دهد که یک ستاره توسط آن در آستانه متولد شدن قرار دارد. اما طبق نظریه تشکیل ستارگان میلیون ها سال زمان نیاز است تا گاز و غبار یک ابر مولکولی تجمع یافته و یک منطقه متراکم با هدف ایجاد جرقه همجوشی هسته ای ایجاد کند. اما در کشف اخیر محققان متوجه شدند در بخش متراکم ابر مولکولی و محل اصلی تولد ستاره میدان مغناطیسی با آنچه پیش از این تصور میشد ۱۳ بار ضعیف تر است. بدین ترتیب میدان مغناطیسی ضعیف تر قادر به جلوگیری از فرآیند همجوشی هسته ای نخواهد بود و بدین ترتیب تولد ستارگان می تواند در زمان کوتاه تری انجام شود.

مقاله اخیر در رصد خانه ای جدید روی منطقه‌ای بین دو بخش کم تراکم تر ابر انجام شده است. استفاده از بزرگترین رصدخانه رادیویی جهان امکان بررسی میدان مغناطیسی این ابر مولکولی را فراهم کرده و نتایج به دست آمده نیز با مدل‌های رایانه‌ای مقایسه شدند. در نهایت تفاوت بزرگی میان قدرت میدان مغناطیسی در مناطق مختلف با کمک مدل های رایانه‌ای مشاهده شد.

تبلیغات :

buy Neuralink