برچسبی که می‌تواند آسیب نخاعی را درمان کند

دانشمندان چینی برای کمک به رشد سلول‌های بنیادی از نوعی برچسب استفاده کردند که می‌تواند پالس‌های الکتریکی را به آنها ارسال کرده و در نهایت باعث درمان آسیب نخاعی شود. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برچسب ابداعی توسط دانشمندان چینی گام جدیدی برای درمان نخاع آسیب دیده خواهد بود. در این روش […]

دانشمندان چینی برای کمک به رشد سلول‌های بنیادی از نوعی برچسب استفاده کردند که می‌تواند پالس‌های الکتریکی را به آنها ارسال کرده و در نهایت باعث درمان آسیب نخاعی شود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، برچسب ابداعی توسط دانشمندان چینی گام جدیدی برای درمان نخاع آسیب دیده خواهد بود. در این روش از یک برچسب بیسیم برای ترمیم بافت آسیب دیده نخاع استفاده می‌شود که می‌تواند پالس‌های الکتریکی را به سلول‌های بنیادی ارسال کند. روش جدید با کمک فناوری مورد نظر بسیاری از موانع مربوط به توسعه درمان فلج اندام را برطرف خواهد کرد.

جی چوان کیو، استاد دانشگاه شاندونگ در این مورد می‌گوید: در حال حاضر درمان موثری برای ترمیم آسیب نخاعی وجود ندارد. زیرا نورون‌های موجود در نخاع افراد بزرگسال قابل ترمیم نیست.

سلول‌های بنیادی با قابلیت تبدیل به دیگر انواع سلول‌ها می‌توانند پیشرفت‌های قابل توجهی را در حوزه پزشکی ترمیمی ایجاد کنند. همچنین می‌توان این فرایند طبیعی را به جای سلول‌های مرده یا آسیب دیده به عنوان جایگزین با سلول‌های جدید و کارآمد استفاده کرد. فرستادن پالس‌های الکتریکی یکی از روش‌های موثر برای بهبود توانایی تبدیل سلول‌های بنیادی است. در این روش علاوه بر تبدیل سلول‌ها باعث ایجاد سیناپس‌ها یا اتصال بین نورون‌ها شده و مدت بقای آنها را افزایش خواهد داد.

البته چالش بزرگ در انتقال پالس‌های الکتریکی به سلول‌های بنیادی نیاز به جراحی است. بنابراین این جراحی می‌تواند به آسیب‌های ثانویه، درد، عفونت و یا التهاب در بیمار منجر شود. از این رو پژوهشگران یک نوع برچسب الکترومغناطیسی را توسعه دادند که می‌تواند پالس‌های الکتریکی را به سلول‌های بنیادی موجود روی برچسب منتقل کند. اگرچه برای کاشت برچسب باید از جراحی استفاده کرد اما بیسیم بودن آن و به کارگیری مواد زیست سازگار از آسیب بیشتر به بافت نخاع جلوگیری خواهد کرد و خطر عوارض جانبی مانند عفونت را کاهش می‌دهد. برچسب مورد نظر حاوی نانو صفحات گرافیتی است که رسانای الکتریسیته بوده و در صورت قرارگیری در معرض میدان مغناطیسی سیگنال‌های الکتریکی تولید خواهد کرد.