میکروب های باستانی مسئول تغییرات اقلیمی مریخ هستند

محققان در مطالعه اخیر خود به دلائل اصلی ایجاد تغییرات اقلیمی در مریخ پرداختند. آنها میگویند میکروب های باستانی باعث ایجاد تغییرات در اقلیم مریخ شدند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان معتقدند احتمالا میکروب ها مریخ را به بیابان تبدیل کردند. میکروب های سطح میریخ با مصرف هیدروژن باعث ایجاد متان در […]

محققان در مطالعه اخیر خود به دلائل اصلی ایجاد تغییرات اقلیمی در مریخ پرداختند. آنها میگویند میکروب های باستانی باعث ایجاد تغییرات در اقلیم مریخ شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان معتقدند احتمالا میکروب ها مریخ را به بیابان تبدیل کردند. میکروب های سطح میریخ با مصرف هیدروژن باعث ایجاد متان در اتمسفر شدند. این فرآیند باعث سرد شدن سیاره مریخ شد. سرد شدن نیز خود باعث تغییر مکان میکروب ها به سمت اعماق سیاره شده بود. روند تغییر اقلیم مریخ نیز همینگونه ایجاد شد.

از طرفی فاصله آن تا خورشید باعث میشود تا این سیاره بیشتر از زمین به این اثر گلخانه ای برای گرم شدن نیاز داشته باشد. مهمترین موضوع در مورد تغییرات اقلیمی مریخ که باعث کنجکاوی دانشمند می‌شود، چگونگی واکنش هیدروژن با اتمسفر آن است. از طرفی ترکیب هیدروژن با کربن دی اکسید یک گاز گرمایشی ایجاد می کند. پس احتمالا این گاز با متان دیگر جایگزین شده است.

دلیل سرد شدن مریخ نیز مصرف هیدروژن توسط میکروب ها و افزایش مقدار متان بود. متان هم از نظر گرمایشی قدرت پایین تری دارد. در نهایت این تغییرات اقلیمی نیز باعث نابودی دریاها و رودخانه ها شده و آثار حیات به زیر سطح این سیاره رفته است.