ستاره شناسان موفق به شناسایی درخشان‌ترین انفجار ابر نو اختر در کلاس گاو شدند

دانشمندان درخشان ترین انفجار ابرنواختری را در اشعه ایکس کشف کردند که تا به امروز هرگز همانند آن دیده نشده است. این انفجار ابرنواختری از اعضای کلاس گاو بوده و در نوع خود درخشان‌ترین انفجار محسوب می شود که در اشعه ایکس دیده شده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ابر نو […]

دانشمندان درخشان ترین انفجار ابرنواختری را در اشعه ایکس کشف کردند که تا به امروز هرگز همانند آن دیده نشده است. این انفجار ابرنواختری از اعضای کلاس گاو بوده و در نوع خود درخشان‌ترین انفجار محسوب می شود که در اشعه ایکس دیده شده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ابر نو اختر ها در اثر انفجار ستاره ای ایجاد می شوند که در نتیجه آن درخشش بسیار زیادی نیز در فضا ایجاد خواهد شد. ستاره شناسان این ابرنواختر ها را در کلاس های مختلف طبقه بندی کردند. انفجار ابرنواختری تازه کشف شده نیز به یکی از اعضای کلاس گاو تعلق دارد. نام این ابر نو اختر عیدی AT2018 caw نام دارد.

طبق داده های جمع آوری شده به دلیل حضور سیاهچاله فعال یا ستاره نوترونی می‌توان به دلیل این انفجارهای ابرنواختری پی برد. تنها در صورت انفجار ستاره عظیم یا فروپاشی گرانشی آن و تبدیل به سیاهچاله امکان تبدیل به نوع جدید ستاره به نام ستاره نوترونی وجود دارد. این ستاره نسبتا غیر فعال در هنگام انفجار ستاره اصلی به بیرون پرتاب می‌شوند‌.

یوهان یاو از موسسه فناوری کالیفرنیا در این باره می گوید: این رویداد دارای جرم بسیار فشرده و فعال در مرکز است و می توان از طریق پرتو ایکس در حجم و انرژی بالا آن را مشاهده کرد. به گفته وی در اثر این انفجارها می توان به طور مستقیم تولد یک سیاه چاله یا ستاره نوترونی را مشاهده کرد. روی داد انفجار ستاره ای در نور مرئی با درخششی ۱۰ برابر بیشتر از ابرنواختر های معمولی مشاهده شد. انتشار مقدار زیادی پرتو ایکس از طریق این انفجار به ستاره شناسان کمک کرد تا بتوانند برای اولین بار تولد یک سیاه چاله یا ستاره نوترونی را مشاهده کنند.

تابش اشعه ایکس طی این انفجار حدود ۲۰ برابر بیشتر از رویدادهای اصلی اتفاق افتاده در کلاس گاو بوده است. به گفته این ستاره شناسان تابش مداوم و قدرتمند پرتو ایکس به دلیل وجود یک موتور مرکزی در بقایای ابرنواختر ایجاد شده است. این موتور ممکن است یک سیاهچاله قوی یا یک ستاره نوترونی با سرعت چرخش بالا باشد. هنوز دلیل اصلی فعالیت بیش از حد موتور مرکزی مشخص نشده است. احتمال می رود نوع ستاره مولد ایجاد شده از انفجار معمولی متفاوت باشد.

تبلیغات :

buy Neuralink