با کمک نشانگرهای زیستی جدید در خون می‌توان پیری بیولوژیکی را پیش بینی کرد

محققان نشانگرهای زیستی جدیدی را در خون کشف کرده‌اند که می‌توانند در پیش‌بینی پیری بیولوژیکی موثر باشند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران دانشگاه پیتزبرگ نشانگرهای زیستی مرتبط با پیری سالم را کشف کرده‌اند که از طریق آن امکان پیش بینی سن بیولوژیکی و پیری و یا سرعت پیری سلول‌ها و اندام‌ها […]

محققان نشانگرهای زیستی جدیدی را در خون کشف کرده‌اند که می‌توانند در پیش‌بینی پیری بیولوژیکی موثر باشند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهشگران دانشگاه پیتزبرگ نشانگرهای زیستی مرتبط با پیری سالم را کشف کرده‌اند که از طریق آن امکان پیش بینی سن بیولوژیکی و پیری و یا سرعت پیری سلول‌ها و اندام‌ها در فرد بدون توجه به تاریخ تولد وجود خواهد داشت. این ترکیبات تازه کشف شده میتواند به عنوان زمینه ساز سن بیولوژیکی، نحوه پیر شدن متفاوت افراد را نشان دهد. ممکن است با استفاده از این پژوهش بتوان برای کاهش پیری و طول عمر سالم مداخلاتی را پیشنهاد کرد.

آدیتی گورکار از پژوهشگران طب سالمندان در دانشکده پزشکی پیتزبرگ و از پژوهشگران ارشد این پروژه می‌گوید: دو انسان ۶۵ ساله ممکن است سن تقویمی یکسانی داشته باشند اما سن بیولوژیکی آنها بسیار متفاوت خواهد بود. زیرا ممکن است این دو انسان یکی با دوچرخه به محل کار رفته و یا آخر هفته به اسکی بپردازد و دیگری حتی امکان بالا رفتن از پله‌ها را نداشته باشد.

این پژوهشگران برای تفاوت بین سن بیولوژیکی افراد ۱۹۶ سالمند را به عنوان سالمند سالم یا سریع طبقه بندی کرده به مقایسه آنها در زمینه چالش‌های ساده راه رفتن پرداختند. توجه به اینکه راه رفتن معیار جامعی برای آمادگی قلبی عروقی قدرت بدنی و سلامت عصبی محسوب می‌شود می‌تواند بهترین پیش بینی کننده برای احتمال بستری شدن در بیمارستان ضعف عملکرد ناتوانی و حتی مرگ در افراد مسن باشد.

این افراد می‌توانستند با سن ۷۵ سال یا بالاتر به راحتی از پله‌ها بالا رفته یا ۱۵ دقیقه بدون استراحت راه بروند. برای شناسایی اثر مولکولی پیری بیولوژیکی در نمونه‌های خون این افراد مطالعه‌ای به نام متابولومیکس انجام شد که طی آن متابولیت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. افراد سالمند سالم و سریع در متابولیت‌های خود تفاوت‌های آشکاری را نشان دادند. به گفته این محققان متابولیت‌های خون می‌توانند منعکس کننده سن بیولوژیکی افراد باشند.