توسعه نوعی گردنبند هوشمند برای ترک سیگار

محققان نوعی گردنبند هوشمند حساس به گرما ساخته اند که می تواند برای ترک سیگار مورد استفاده قرار بگیرد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در ترک سیگار میزان مصرف سیگار در طول روز و همچنین میزان کاهش آن در هر بار ترک کردن بسیار مهم است. گردنبند هوشمند ساخته شده توسط محققان […]

محققان نوعی گردنبند هوشمند حساس به گرما ساخته اند که می تواند برای ترک سیگار مورد استفاده قرار بگیرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در ترک سیگار میزان مصرف سیگار در طول روز و همچنین میزان کاهش آن در هر بار ترک کردن بسیار مهم است. گردنبند هوشمند ساخته شده توسط محققان می تواند به هردو سوال پاسخ دهد.

محققان دانشکده پزشکی فایننبرگ گردنبند Smokemon را توسعه دادند که درون آن حسگرهای حرارتی وجود دارد. این حسگرها می توانند گرمای حاصل از سیگار روشن را در زمان قرارگیری در دهان بررسی کنند. همراه با ابن گردنبند یک نرم افزار مبتنی بر یادگیری ماشینی وجود دارد که می تواند توپوگرافی سیگار کشیدن را مشخص کند. این داده شامل میزان زمان هر بار سیگار کشیدن، تعداد و مدت آن و همچنین میزان دود خارج شده از دهان خواهد بود.

اطلاعاتی که این گردنبند جمع آوری می کند به راحتی می تواند در اختیار یک مربی قرار بگیرد تا یک برنامه واقعی و قابل اجرا بر اساس آن ایجاد شود. حتی تعلل فرد در اجرای برنامه نیز توسط گردنبند ثبت و ضبط میشود. حتی با توجه به داده ها می توان فهمید که می آن دود اضافی مربوط به تزلزل در اجرای برنامه است یا فرد بطور کامل بسوی سیگار بازگشته است.

پروفسور نیبل الشورافع پژوهشگر ارشد این مطالعه می گوید: در افرادی که برنامه ریزی برای ترک سیگار دارند، کشیدن یک نخ سیگار یا یک بسته به معنای لغزش از برنامه است. البته این لغزش با بازگشت کامل به سمت سیگار کشیدن متفاوت است. آگاهی فرد از این لغزش و عدم شکست می تواند به وی کمک کند تا از عود جلوگیری کند.