کشف نوعی میکروب که با دریافت گاز متان الکتریسیته تولید می کند

محققان هلندی نوعی میکروب کشف کرده اند که می تواند با تنفس متان از خود الکتریسیته تولید کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تاکنون دانشمندان برای استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از گرمایش بیش از حد زمین روش های مختلفی را امتحان کردند. اکنون محققانی از هلند با کمک یک میکروب […]

محققان هلندی نوعی میکروب کشف کرده اند که می تواند با تنفس متان از خود الکتریسیته تولید کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تاکنون دانشمندان برای استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از گرمایش بیش از حد زمین روش های مختلفی را امتحان کردند. اکنون محققانی از هلند با کمک یک میکروب تازه کشف شده امکان تولید الکتریسیته را پیدا کردند. یکی از گازهای مخرب حوزه گرمایش زمین گاز متان است. به طوری که می تواند حدود ۲۵ درصد بیشتر از دی اکسید کربن باعث افزایش گرمایش شود. به همین دلیل محققان هلندی روی میکروبهای باکتری مانند کار می کنند که به نوعی نیروگاه برای استخراج انرژی الکتریکی از گاز متان محسوب می‌شوند. این گونه از آرکی ها یا میکروب های باکتری مانند امکان بقا در محیط های دشوار را خواهند داشت. همچنین آنها می توانند بدون اکسیژن و تنها از طریق تنفس متان زنده بمانند.

میکروب مورد نظر با نام anaerobic methanotrophic (ANME) archaea دارای یک متابولیک جذاب است که با کمک تخلیه الکترون ها توسط یک سری واکنش های الکتروشیمیایی می تواند متان را به الکتریسیته تبدیل کند.

آزمایش محققان روی این میکروب موفقیت آمیز بوده و آنها توانستند از طریق آن در ولتاژ های بسیار کوچک الکتریسیته تولید کنند. اما هنوز نحوه تبدیل در این موجودات مشخص نشده است. البته یکی از چالش‌های استفاده از این روش رشد دادن این میکروب است. به گفته این محققان رشد این نمونه میکروب ها با هدف تولید جریان الکتریسیته در واقع ساخت نوعی باتری با دو پایانه بیولوژیک و شیمیایی بوده است. همچنین در این آزمایش مشخص شد ۳۱ درصد انرژی موجود در متان به الکتریسیته تبدیل می شود که می تواند با کارکرد نیروگاه ها برابری کند.