۱.۸ درصد جمعیت کاربران موبایل در دنیا ایرانی هستند

وحید صدوقی، مدیرعامل اپراتور همراه اول سهم ایران را از ترافیک دیتای موبایل ۱۵ صدم درصد دنیا اعلام کرد و گفت: ۱.۸ درصد جمعیت کاربران موبایل در دنیا ایرانی هستند. مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه میزان ترافیک دیتای موبایل در دنیا طی یک سال ۴۰۰ هزار پتابایت برآورد می‌شود گفت: این میزان در ایران […]

وحید صدوقی، مدیرعامل اپراتور همراه اول سهم ایران را از ترافیک دیتای موبایل ۱۵ صدم درصد دنیا اعلام کرد و گفت: ۱.۸ درصد جمعیت کاربران موبایل در دنیا ایرانی هستند.

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه میزان ترافیک دیتای موبایل در دنیا طی یک سال ۴۰۰ هزار پتابایت برآورد می‌شود گفت: این میزان در ایران ۶۰۰ پتابایت برآورد شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به سهم یک درصدی ایران از جمعیت جهان، سهم ترافیک دیتای موبایل از سوی ایران باید به ۱۷ برابر وضعیت کنونی برسد.

صدوقی افزود: باید حجم ترافیک دیتای موبایل توسط ۳ اپراتور موبایل ایران از ۶۰۰ پتابایت به ۱۰ هزار پتابایت برسد. هم اکنون رتبه ایران در سرعت نسل چهارم اینترنت موبایل ۷۱ است و متوسط سرعت اینترنت نسل چهارم موبایل ۱۲ مگابیت برآورد می‌شود.

تبلیغات :

buy Neuralink