کدام اپراتورها در ترابردپذیری موفق بودند

باتوجه به عملکرد اپراتورها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات از وضعیت ارتباطات همراه خبر می‌دهد. ضریب نفوذ تلفن همراه کشور از خرداد تا شهریور سال جاری از 97.59 به 98.9 درصد رسیده است. مجموع خطوط واگذار شده یا منصوبه براساس آخرین گزارش دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات […]

باتوجه به عملکرد اپراتورها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات از وضعیت ارتباطات همراه خبر می‌دهد.

ضریب نفوذ تلفن همراه کشور از خرداد تا شهریور سال جاری از 97.59 به 98.9 درصد رسیده است. مجموع خطوط واگذار شده یا منصوبه براساس آخرین گزارش دفتر بررسی‌های فنی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات 150 میلیون و 238 هزار و 439 شماره بوده که از این تعداد 78 میلیون و 805 هزار و 617 شماره تا پایان شهریور سال جاری فعال بوده است.

آمارها تا پایان شهریور 95 نشان می‌دهد اپراتور همراه اول با ضریب نفوذ 57.25 درصد دارای 45 میلیون و 619 هزار و 81 مشترک فعال است که ضریب نفوذ آن به نسبت خرداد ماه همین سال 1.23 درصد رشد کرده است. این اپراتور از 64 میلیون و 791 هزار و 405 شماره واگذار شده، توانسته 14 میلیون و 780 هزار و 491 مشترک دائمی و 30 میلیون و 838 هزار و 590 مشترک اعتباری را دایری کند.

اپراتور ایرانسل نیز با مجموع 31 میلیون و 228 هزار و 837 شماره دایری توانسته ضریب نفوذ 39.19 درصدی به نسبت جمعیت کشور به دست آورد و در رتبه دوم اپراتورهای فعال کشور از منظر مشترک فعال قرار گیرد. این اپراتور از مجموع خطوط واگذار شده، توانسته تا پایان شهریور سال جاری 312 هزار و 289 مشترک دائمی و 30 میلیون و 916 هزار و 548 مشترک اعتباری را دایری کند.

اپراتور رایتل نیز با مجموع شش میلیون و 613 هزار و 845 سیم‌کارت فروخته شده، توانسته تنها یک میلیون و 957 هزار و 699 مشترک که متشکل از 47 هزار و 230 دائمی و یک میلیون و 910 هزار و 469 اعتباری و دیتا است را فعال کند. ضریب نفوذ این اپراتور به نسبت جمعیت 2.46 درصد است.

طبق این گزارشات آماری، همراه اول، ایرانسل و رایتل از خرداد تا شهریور سال جاری به ترتیب 1.23 درصد و 0.35 درصد رشد و 0.27 درصد افت ضریب نفوذ داشته‌اند.

علاوه براین، سهم بازار اپراتورهای اول، دوم و سوم نیز تا پایان شهریور ماه سال جاری به ترتیب 58، 39.5 و 2.5 درصد بوده است. سهم بازار این اپراتورها تا پایان خرداد به ترتیب 57، 40و 3 درصد بوده است.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که تنها سهم بازار همراه اول در بازه زمانی که طرح مهمی چون ترابردپذیری اجرایی شده، افزایش یافته و دو اپراتور دیگر با افت سهم طی سه ماه مواجه شده‌اند.

پیشنهاد ویژه : قیمت ارز دیجیتال
پیشنهاد ویژه : سرور HP
پیشنهاد ویژه : تعمیر کامپیوتر تهران
پیشنهاد ویژه : ترجمه رسمی آلمانی

پیشنهاد ویژه

خرید بلیط هواپیما فلای تودی

پیشنهاد ویژه

لیست کامل و نرخ لحظه ای ارزهای دیجیتال