کارمندان  OpenAI برای حفظ سهام توافقنامه عدم افشا امضا کردند

گزارش جدیدی در مورد شرکت OpenAI منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت کارمندان خود را مجبور به امضای توافقنامه عدم افشا کرده است. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، اخیراً گزارش جدیدی در مورد OpenAI خالق هوش مصنوعی ChatGPT منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت کارمندان را مجبور کرده تا برای حفظ […]

گزارش جدیدی در مورد شرکت OpenAI منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت کارمندان خود را مجبور به امضای توافقنامه عدم افشا کرده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، اخیراً گزارش جدیدی در مورد OpenAI خالق هوش مصنوعی ChatGPT منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت کارمندان را مجبور کرده تا برای حفظ سهام خود در هنگام خروج از شرکت توافق‌نامه عدم افشا را امضا کنند. این موضوع باعث می‌شود تا آنها نتوانند از عملکرد این استارتاپ پس از خروج از شرکت انتقاد کنند. پس از انتشار گزارش سم آلتمن مدیرعامل این شرکت در پستی در ایکس پاسخی را ارائه کرده و نسبت به وجود این توافقنامه عذرخواهی کرده است.

کلسی پایپر خبرنگار در مورد این موضوع می‌گوید: توافقنامه دیده شده برای خروج از خدمت بسیار محدود کننده بوده و در آن به قوانین عدم افشا و عدم تحقیر کارکنان سابق OpenAI اشاره شده است. این توافقنامه باعث می‌شود تا این کارکنان تا آخر عمر امکان انتقاد از کارفرمای سابق خود را نداشته باشند.

طبق گزارش اخیر کارمندان این شرکت در حال خروج باید توافقنامه را امضا کنند. در غیر صورت نمی‌توانند سهم سرمایه‌ای که در طول مدت حضور در این شرکت کسب کرده‌اند را دریافت کنند. دانیل کوکوتاجلو از کارمندان سابق OpenAI در این گزارش نام برده شده است که به دلیل از دست دادن اعتماد به شرکت و رفتار مسئولانه آنها OpenAI را ترک کرده بود. وی به دلیل عدم امضای سند مذکور از دریافت مبلغ هنگفتی منع شد.

پس از انتشار این گزارش مدیرعامل OpenAI توضیحاتی را در رابطه با آن ارائه کرده است: هرگز سهم مالکانه هیچ فردی دریافت نشده و این کار در صورت عدم امضای توافق نامه جدایی یا توافقنامه عدم تحقیر انجام نخواهد شد. سهم انان به کارکنان تعلق داشته و این موضوع پایان ماجرا خواهد بود.

وی در مورد وجود چنین توافقنامه‌ای در اسناد قبلی عذرخواهی کرده و در این مورد گفته است: در اسناد خروجی مربوط به توافق‌نامه‌های قبلی در مورد لغو احتمالی سهام مقرراتی وجود داشته است. اگرچه چنین اقدامی انجام نشد اما چنین بندی هرگز نباید در چنین سندی وجود داشته باشد. این موضوع بر عهده من بوده و نسبت به وجود آن به عنوان مدیریت OpenAI خجالت زده هستم. در صورتی که کارکنان قدیمی این شرکت قراردادهای قبلی را امضا کرده و در این مورد نگران اند می‌توانند با من تماس گرفته و آن را برطرف کنند.