محققان موفق به کشف رابطه میان باکتری های روده و افسردگی شدند

محققان در مطالعات اخیر خود متوجه شدند ارتباط عمیقی بین افسردگی و باکتری های روده وجود دارد. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان مدعی ارتباط مستقیم علت و معلولی بین افسردگی و باکتری های روده هستند. آنها موفق به کشف یک همبستگی قدرتمند بین این دو شده‌اند که می‌تواند در آینده در […]

محققان در مطالعات اخیر خود متوجه شدند ارتباط عمیقی بین افسردگی و باکتری های روده وجود دارد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان مدعی ارتباط مستقیم علت و معلولی بین افسردگی و باکتری های روده هستند. آنها موفق به کشف یک همبستگی قدرتمند بین این دو شده‌اند که می‌تواند در آینده در تشخیص افسردگی از طریق زیست نشانگرهای روده شود. پیش از این نیز ارتباط عمیقی بین مغز و روده کشف شده بود.

در مطالعه انجام گرفته توسط محققان به نام HELIUS تعداد ۲۳ هزار نفر در آمستردام در پروژه‌ای مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه تفاوت های افراد در قومیت های مختلف نیز بررسی شد. محققان پس از پایان این مطالعه متوجه شدند رابطه باکتری های روده و افسردگی می تواند تحت تأثیر قومیت قرار داشته باشد.

در این مطالعه که دانشمندان دانشگاه آمستردام رهبری آن را برعهده داشتند حدود سه هزار نفر از شرکت کنندگان پروژه با قومیت های هلندی، سورینامی های آسیا و آفریقا، غنایی ها، ترک ها و مراکشی ها حضور داشتند. در این مطالعه علاوه بر رابطه بین میکروبیوم روده و افسردگی اثر قومیت روی آن نیز بررسی شد.

محققان در این بررسی علاوه بر قومیت متوجه رابطه تنوع میکروبی روده و افسردگی شدند. بدین صورت که تنوع بیشتر در جمعیت باکتری های روده میزان افسردگی و بروز علائم آن را در افراد کاهش میدهد.

البته ریسک بروز افسردگی در قومیت های مختلف چندان تفاوتی با یکدیگر نداشته است به گفته جاس بوش، یکی از محققان این مطالعه تفاوت اندک افسردگی در قومیت های مختلف می‌تواند به رژیم‌های غذایی متفاوت آنها نیز بستگی داشته باشد.

کشف ارتباط بین باکتری های روده و افسردگی نیز با بررسی نمونه مدفوع حدود ۱۰۰۰ انجام شد تا محققان بتوانند همبستگی میان این باکتری ها و علائم افسردگی را کشف کنند. به گفته آنان علائم افسردگی به طور مستقیم با ای باکتری ها در ارتباط است.

اکنون با توجه به کشف رابطه بین باکتری های روده و بروز افسردگی پزشکان می توانند ابتلا به افسردگی را از طریق شرایط باکتری های روده تشخیص دهند. برای نخستین بار امکان تشخیص بیماری روانی از طریق یک مولفه عینی وجود خواهد داشت.