آنتی بیوتیک های قابل تغییر شکل می توانند باکتری های مقاوم را فریب دهند

کشف انتی بیوتیک ها از گذشته تاکنون زندگی بسیاری از افراد در جهان را نجات داده است. اما در چندسال اخیر به دلیل پیدایش باکتری های مقاوم به این دارو باعث شده است تا آینده تلخی در انتظار ما باشد. به گفته دانشمندان تا سال ۲۰۵۰ مرگ ده میلیون نفر از همین طریق پیش بینی […]

کشف انتی بیوتیک ها از گذشته تاکنون زندگی بسیاری از افراد در جهان را نجات داده است. اما در چندسال اخیر به دلیل پیدایش باکتری های مقاوم به این دارو باعث شده است تا آینده تلخی در انتظار ما باشد. به گفته دانشمندان تا سال ۲۰۵۰ مرگ ده میلیون نفر از همین طریق پیش بینی میشود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان آزمایشگاه کولد اسپرینگ هاربر در تحقیقات جدید خود موفق به شکست باکتری های مقاوم شده اند. آنها با روش آنتی بیوتیک های قابل تغییر توانستند قابلیت های دفاعی این باکتری ها را از بین ببرند.

روش جدید محققان به نام کلیک شیمی آنتی بیوتیکی ساختند که در آن یک ساختار شیمیایی با یک میلیون پیکربندی وجود دارد. این ساختار از تانک های نظامی الهام گرفته شد که از طریق برجک چرخان می تواند به تهدیدات پاسخ دهد. این دانشمندان امیدوارند بتوانند از این طریق باکتری های مقاوم به دارو را شکست دهند.

درون ساختار این آنتی بیوتیک ها مولکولی به نام بیوالن قرار دارد که اتم های آن قابل تغییر شکل بوده و قادرند موقعیت خود را تغییر دهند. همچنینی آنتی بیوتیک قدرتمند وانکومایسین به عنوان کلاهک در قسمت بیرونی یک دارو با قابلیت تغییر ساختار ایجاد شد که باکتری ها را بطور مخفیانه فریب می دهد.