ذوب شدن یخچال ها با آزاد سازی صدها هزار تن میکروب ناشناخته همراه است

دانشمندان می گویند ادامه گرمایش زمین و ذوب شدن یخ ها باعث آزادسازی صدها هزار تن میکروب ناشناخته خواهد شد. بطوری که برخی از آنها قادرند اکوسیستم را بارور کنند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، با ادامه روند گرمایش زمین و ذوب شدن یخ ها تعداد بیشماری میکروب نیز آزاد می شوند […]

دانشمندان می گویند ادامه گرمایش زمین و ذوب شدن یخ ها باعث آزادسازی صدها هزار تن میکروب ناشناخته خواهد شد. بطوری که برخی از آنها قادرند اکوسیستم را بارور کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، با ادامه روند گرمایش زمین و ذوب شدن یخ ها تعداد بیشماری میکروب نیز آزاد می شوند که می توانند پتانسیل بیماری زایی داشته باشند. ذوب شدن یخچال های طبیعی با خطرات بیشتری برای بشریت همراه خواهد بود. این خطرات می تواند شامل بالا آمدن آب دریاها و افزایش فرسایش در سواحل باشد.

محققان دانشگاه آبریستویت در بررسی های اخیر خود به اکوسیستم های یخ زده در یخچال ها پرداختند. آنها نسبت به آزادسازی صدها هزار تن میکروب در اثر ذوب شدن یخ ها هشدار دادند. درون این یخچال ها یک اکوسیستم کامل به دام افتاده است و اکنون در حالت خاموش قرار دارند. در اثر ادامه روند گرمایش زمین، این میکروب های باستانی رها شده و وارد آب دریاچه ها و رودخانه ها می شوند.

این پژوهشگران در این مطالعه نمونه های آب ذوب شده سطحی از ۸ مکان در اروپا ، آمریکای شمالی و گرینلند را جمع آوری و بررسی کردند. آنها متوجه شدند در هر میلی لیتر از این آب حدود ده ها هزار میکروب وجود دارد.

طبق تخمین های انجام شده حدود ۸۰ سال آینده و بدون احتساب یخچال های طبیعی در منطقه هیمالیا در آسیا، با ذوب شدن یخچال ها صدها هزار تن باکتری وارد جریان ای خواهد شد. البته محققان این تخمین را با توجه به سرعت گرمایشی متوسط زمین محاسبه کردند. در صورتی که سرعت گرمایش زمین کاهش یاید، تعداد میکروب ها نیز به حدود یک سوم کاهش خواهد یافت.