استفاده از نور فتوسنتز برای افزایش محصولات کشاورزی

دانشمندان تلاش دارند تا با استفاده از روش‌های جدید و با کمک نور فتوسنتز مشخصات مطلوب محصولات کشاورزی را افزایش داده و از این طریق میزان تولید محصولات را نیز افزایش دهند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان آمریکایی در پروژه ای به نام RIPE با حمایت بنیاد بیل و ملیندا گیتس […]

دانشمندان تلاش دارند تا با استفاده از روش‌های جدید و با کمک نور فتوسنتز مشخصات مطلوب محصولات کشاورزی را افزایش داده و از این طریق میزان تولید محصولات را نیز افزایش دهند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان آمریکایی در پروژه ای به نام RIPE با حمایت بنیاد بیل و ملیندا گیتس و همچنین بنیاد پژوهش غذا و کشاورزی در آمریکا تلاش دارند تا با استفاده از روش‌های جدید توانایی محصولات کشاورزی را افزایش دهند. در این روش سعی شده تا با تجزیه و تحلیل هزاران گیاه و بررسی تغییرات ساختار آن تولید را افزایش داد. بر اساس مطالعات چاپ شده در مجله Experimental Botany ، محققان در دانشگاه ایلینوی تلاش کردند روند غربالگری محصولات را با هدف شناسایی صفات مثبت و با کمک روش های جدید انجام دهند.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

کارل برناچی، فیزیولوژیست گیاهی از وزارت کشاورزی آمریکا در این مطالعه گفته است: عمل اصلی در رشد گیاهان فتوسنتز است که باعث ورود دی‌اکسیدکربن به گیاه و رشد آن خواهد شد. در روش نوین برای اندازه گیری میزان رشد گیاه از دو ابزار طیفی محتلف استفاده شد. دوربین فراطیفی وظیفه اسکن محصولات را بر عهده دارد و طیف سنج دیگری که قادر است میزان دقیق نور خورشید را اندازه گیری کند. پس از آن نیز سیگنال فلورسانس القایی خورشیدی (SIF) مورد ارزیابی قرار می گیرد تا استفاده گیاهان از نور در زمان فتوسنتز و تبدیل به انرژی اندازه گیری شود. بدین ترتیب می توان از طریق فتوسنتز و ارزیابی آن به درک عملکرد بهتر فتوسنتز در افزایش محصول دست یافت.


لینک مقاله : techna news