ارزان‌ترین نرخ تلفن ثابت جهان، متعلق به ایران است

با توجه به اینکه سالانه شاهد افزایش قیمت در تمامی سطوح جامعه متناسب با تورم هستیم اما تعرفه‌های تلفن ثابت 12 سال بدون تغییر مانده و از این جهت رسیدگی به آن گریزناپذیر بود. کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات حدود 2.5 سال چالش میان حاکمیت این حوزه و شرکت مخابرات ایران، برای تعدیل تعرفه‌های ارتباطی در […]

با توجه به اینکه سالانه شاهد افزایش قیمت در تمامی سطوح جامعه متناسب با تورم هستیم اما تعرفه‌های تلفن ثابت 12 سال بدون تغییر مانده و از این جهت رسیدگی به آن گریزناپذیر بود. کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات حدود 2.5 سال چالش میان حاکمیت این حوزه و شرکت مخابرات ایران، برای تعدیل تعرفه‌های ارتباطی در بخش تلفن ثابت را پشت سر گذاشت و در نهایت بعد از گذشت بالغ بر 12 سال موفق به تغییر آن‌ها شد.

بعد از چند هفته کار کارشناسی، موضوع افزایش و تعدیل تعرفه‌های تلفن ثابت در جلسه کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شد، اما این مصوبه باید جهت تایید نهایی به دولت ارسال شود. جزئیات مربوط به افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و افزایش قیمت اینترنت هنوز رسانه‌ای نشده است و تنها کلیاتی از موضوع توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه شده است.

تبلیغات :

Neuralink Marketcap

اینکه تعرفه‌های تلفن ثابت نیاز به تعدیل دارد به معنای حمایت از افزایش نرخ خدمات در کشور نیست و تنها کلیتی از وضع حاکم را ترسیم می‌کند. بنابراین نباید نرخ‌های تلفن ثابت به طور سرسام آوری افزایش پیدا کند زیرا در نهایت مردم متضرر می‌شوند.

علاوه بر بحث مربوط به تعدیل تعرفه‌های ارتباطی، با نگاهی به جایگاه ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین کشورهای جهان خواهیم دید که ایران جزو یکی از ارزان‌ترین نقاط ارتباطی جهان هست و از این لحاظ رتبه اول را دارا می‌باشد. بعد از ایران، کوبا و ونزوئلا به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. تنها علت این ارزانی به طور کلی باز نبودن بازار رقابت تلفن ثابت، یکه تازی اپراتورهای ارائه دهنده آن و یارانه‌های دولتی در این کشورها برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها عنوان شده است. جایگاه ایران در حوزه تلفن همراه نیز در بین کشورهای دنیا ۱۷ است.

افزایش 50 درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت صحت ندارد!

طبق آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه بین‌المللی مخابرات، شاخص کلی توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) ایران در سال ۲۰۱۵ با ۸ پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۰ در رتبه ۹۱ جهانی و بعد از کشورهایی مثل اکوادور، مغولستان، ترکیه، عمان، قطر، کویت، عربستان و امارات قرار می گیرد. خالی از لطف نیست اگر به این نکته نیز اشاره کنیم که شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای یازده معیار ICT بنا شده و در سه شاخه دسترسی، مصرف و مهارت‌ها طبقه‌بندی می‌شود که رتبه ایران از لحاظ شاخص‌های دسترسی، مصرف و مهارت‌ها به ترتیب ۸۰، ۱۰۸، و ۶۹ عنوان شده است.