اینفوگرافیک: سال 2014 برای سهامداران تویتر سال پر ضرری بود!

درست یک سال پیش و در تاریخ 26 دسامبر، انگار همه چیز برای تویتر و سهامدارانش خوب بود و ارزش هر سهم از سهام این شرکت در آن روز روی 73.31 دلار بسته شد که بالاترین رقم در کل تاریخ سهام تویتر بود و سهامدارانی که در طول یک و نیم ماه قبل از آن […]

درست یک سال پیش و در تاریخ 26 دسامبر، انگار همه چیز برای تویتر و سهامدارانش خوب بود و ارزش هر سهم از سهام این شرکت در آن روز روی 73.31 دلار بسته شد که بالاترین رقم در کل تاریخ سهام تویتر بود و سهامدارانی که در طول یک و نیم ماه قبل از آن اقدام به خرید سهام این شرکت کرده بودند، حالا سهامشان یک باره 3 برابر ارزشمند تر از قبل بود و به سود های کلانی دست یافته بودند.

اما از آن روز دیگر همه چیز برگشت و قیمت سهام تویتر، در سال 2014 به جای افزایش رو به کاهش گذاشت تا جایی که در حال حاضر با گذشت یک سال، قیمت سهام این شرکت حدود نصف شده و به مبلغ زیر 40 دلار رسیده است.

بنظر میرسد دلیل این کاهش یک باره و شدید، اعلام افزایش نا امید کننده ی تعداد کاربران تویتر باشد که باعث شد خیلی ها به فکر فروش سهام بیافتند و یکباره، دقیقا در ابتدای سال 2014 سهام این شرکت 24 درصد کاهش یافت و این کاهش تا ماه ژوئن ادامه داشت تا زمانی که جام جهانی فوتبال شروع شد و دوباره روند افزایش قیمت سهام این شرکت به دلیل افزایش تعداد کاربران و مراجعات به تویتر شروع شد.

اکانت توییتر مدیرعامل این شرکت به دست هکرها افتاد

اما در مقایسه باید گفت فیسبوک وضعیتی تقریبا برعکس داشته و سهامش علیرغم فراز و نشیب های زیاد، در نهایت با افزایش حدود 40 درصدی در سال گذشته مواجه شده است که خبر بسیار خوشی برای سهامدارانش به حساب می آید. سهام این شرکت از حدود 55 دلار در ابتدای 2014 به حدود 75 دلار در انتهای سال رسیده است.