روش های درمانی جدید برای درمان سرطان مغز

ارگانوئید یا اندام‌واره‌‌ (نمونه‌ی ساده عضو بدن با خواص اولیه‌ی آن) به دانشمندان کمک میکند تا درمان سرطان مغز را تسریع کنند. گلیوبلاستوما یکی از انواع سرطان مغز است که به سختی درمان میشود. اندام واره هایی از جنس تومور فرد به دانشمندان کمک میکند تا درمان جدیدی برای درمان آن پیدا کنند. به گزارش […]

ارگانوئید یا اندام‌واره‌‌ (نمونه‌ی ساده عضو بدن با خواص اولیه‌ی آن) به دانشمندان کمک میکند تا درمان سرطان مغز را تسریع کنند. گلیوبلاستوما یکی از انواع سرطان مغز است که به سختی درمان میشود. اندام واره هایی از جنس تومور فرد به دانشمندان کمک میکند تا درمان جدیدی برای درمان آن پیدا کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تک‌نیوز وبه نقل از Cell، اندام واره های جدید ساخت دانشمندان که به مغزهای مینیاتوری معروف هستند از سلولهای بنیادی ساخته شده اند. شباهت این مغزهای مینیاتوری به حدی است که دانشمندان از انها برای درمان های جدید پزشکی استفاده میکنند.

از ویژگی درمان های جدید شخصی سازی آن است. در بیشتر موارد پاسخ بیماران به درمان های موجود متفاوت است. انتخاب روش های درمانی مختلف و انجام آن روی بیماران زمان زیادی می طلبد. البته همیشه هم زمان زیادی برای آزمایشات مختلف و تشخیص روش های درمانی موثر وجود ندارد. بدین ترتیب مغزهای مینیاتوری میتوانند به پزشکان کمک کنند تا با استفاده از بافت تومور و سلولهای بنیادی آن، این اندام واره ها را درمغز موش های آزمایشگاهی بکارند تا پاسخ آن ها به درمان های مختلف را بررسی کنند. با شناسایی روش درمانی موثر میتوان از آن برای بیماران دیگر با نوع بافت تومور یکسان نیز استفاده کرد. بدین صورت پزشکان قبل از شروع درمان از پاسخ بیماران به نوع درمان آگاهی می یابند.