دانشمندان سنگاپوری از سوسک‌های رباتیک مجهز به کوله پشتی رایانه ای رونمایی کردند

دانشمندان سنگاپوری تعداد زیادی از سوسک‌های مکانیکی را در یک زمین بیابانی مورد آزمایش قرار دادند. این سوسک ها به کوله پشتی رایانه‌ای مجهز بوده و ارتش آنها به صورت ریموت و از راه دور کنترل می‌شود. این محققان می‌گویند در آینده می‌توان از این سوسک ها همانند ربات در ماموریت‌های جستجو و نجات استفاده […]

دانشمندان سنگاپوری تعداد زیادی از سوسک‌های مکانیکی را در یک زمین بیابانی مورد آزمایش قرار دادند. این سوسک ها به کوله پشتی رایانه‌ای مجهز بوده و ارتش آنها به صورت ریموت و از راه دور کنترل می‌شود. این محققان می‌گویند در آینده می‌توان از این سوسک ها همانند ربات در ماموریت‌های جستجو و نجات استفاده کرد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، طبق گزارش منتشر شده دانشمندان دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور در تحقیقات خود حدود ۲۰ سوسک ماداگاسکاری مجهز به کامپیوترهای کوچک را به عنوان یک ارتش در بیابان و در تپه شنی مورد آزمایش قرار دادند. این ارتش شامل سوسک‌های زنده با قابلیت کنترل از راه دور است که توسط دانشمندان آزمایش شدند.

این دانشمندان معتقدند سوسک‌های مکانیکی با کنترل از راه دور در آینده می‌توانند همانند یک ارتش در ماموریت‌های مختلف نجات و جستجو مورد استفاده قرار بگیرد. این محققان موفق شدند از طریق رایانه‌های قرار گرفته در پشت سوسک‌ها دستورات را به آنها منتقل کرده و بدین ترتیب بتوانند جهت حرکت آنها را نیز مشخص کنند. دستورات منتقل شده از طریق الکترودهای قرار گرفته در دو سمت اندام حسی حشرات به آنها منتقل شده و جهت حرکت را برای آنها مشخص می‌کند.

علاوه بر نشان دادن مسیر حرکت به سمت چپ یا راست این سوسک‌ها خود نیز می‌توانند به شکل معمولی راه خود را از بین موانع پیدا کرده و ادامه دهند. در این تحقیق محققان مواردی را به ثبت رساندند که در آن سوسک‌های مورد نظر به طور تصادفی به شکل غلطیده روی پشت قرار گرفتند اما حشرات دیگر به آنها کمک کردند تا مجدداً بتوانند سرپا شده و به راه خود ادامه دهند.

این محققان با هدف حذف برخی چالش‌های مربوط به تحقیقات قبلی از یک الگوریتم ناوبری جدید برای این سوسک‌ها استفاده کردند. از بین هر ۲۰ سوسک یکی از آنها به عنوان رهبر بوده و بقیه به عنوان پیروان رهبر ملزم به رعایت دستورات او هستند. رهبران این ارتش با دانستن موقعیت هدف به سمت آن حرکت می‌کنند. اما پیروان تنها قادر به تشخیص موقعیت نسبی سوسک‌های مجاور خواهند بود.