وزیران روسی آی پدهایشان را کنار گذاشتند

اخیرا، وزیران دولت روسیه، آی پد هایشان را با تبلت های سامسونگ تعویض کردند. به نظر می آید سیستم عامل های اپل امنیت کافی را برای اطلاعات حساس این دولت تامین نمی کنند. از سوی دیگر به گفته ی یکی از وزیران روسیه، Nikiforov تبلت های جدید ساخت سامسونگ امکاناتی را دارند که می توان […]

اخیرا، وزیران دولت روسیه، آی پد هایشان را با تبلت های سامسونگ تعویض کردند. به نظر می آید سیستم عامل های اپل امنیت کافی را برای اطلاعات حساس این دولت تامین نمی کنند. از سوی دیگر به گفته ی یکی از وزیران روسیه، Nikiforov تبلت های جدید ساخت سامسونگ امکاناتی را دارند که می توان برای نگهداری اطلاعات محرمانه مناسب هستند، او برای توصیف این تبلت ها از واژه ی specially protected استفاده میکند اما از گفته های این وزیر مدل این تبلت ها مشخص نمی شود.

برخی معتقدند منظور این اقدام روسیه بیش از چیزی است که به نظر می آید، با مخالفت های آمریکا با مواضع روسیه بر سر مسئله اوکراین، شاید بتوان گفت مشکل آی پدها اصلیت آمریکایی آنهاست البته Nikiforov این مسئله را انکار می کند. در عوض او به نکته اشاره می کند که سازمان های امنیت اطلاعات آمریکا در جهت قطع ارتباطات تلاش می کنند و این نکته باعث می شود دولت روسیه در انتخاب ابزارهای الکترونیکی خود دقت بیشتری به خرج دهد.

به گفته ی Nikolai Nikiforov، برخی از اطلاعاتی که در ملاقات های دولتی عنوان می شود به الطبع محرمانه هستند و تبلت های سامسونگ با سخت گیری های بیشتری امنیت این اطلاعات را تامین می کند.

او همچنین عنوان کرد شرکت های سازنده تبلت کره جنوبی و چینی به زودی با تقاضای بیشتری از سوی این کشور روبرو خواهد شد.

لینک کوتاه | منبع : phonearena