عقرب دریایی باستانی سر از خاک چین بیرون آورد

چیزی بالغ بر 435 میلیون سال پیش در مکانی که اکنون چین نام دارد، عقرب دریای در دریا پرسه زنان طعمه خود را با کمک بازوان پوشیده از خار خود به دام میانداخت. به گزارش سرویس اخبار زیست محیطی تکنا، بو وانگ از دانشگاه علوم دیرین شناسی چین بر این عقیده است که عقرب دریایی […]

چیزی بالغ بر 435 میلیون سال پیش در مکانی که اکنون چین نام دارد، عقرب دریای در دریا پرسه زنان طعمه خود را با کمک بازوان پوشیده از خار خود به دام میانداخت.

به گزارش سرویس اخبار زیست محیطی تکنا، بو وانگ از دانشگاه علوم دیرین شناسی چین بر این عقیده است که عقرب دریایی از اندام خاردار خود برای شکار طعمه استفاده میکرده و آن را میتوان به پاگیره های عنکبوت شلاقی نیز تشبیه کرد که از زیرشاخه قلاب داران و به شاخه بندپایان تعلق دارد.

پاگیره به دو زائده سری گفته میشود که بندپایان معمولا از آنها برای جفتگیری و انتقال اسپرم از فرد نر به ماده استفاده میکنند، باستثنای بعضی از بندپایان مانند عنکبوت شلاقی که از آنها برای شکار و به دام انداختن غذای خود نیز بهره میبرند.

این حیوانک مهیب در دوره زمین شناسی سیلورین میزیست. چیزی حدود 419-443 میلیون سال پیش. در دوره سیلورین که یک دوره زمین شناسانه است، عقرب های دریایی از شکارچیان توانا و در راس هرم غذایی جانوان زیرآبزی قرار داشتند و در شکارگاه خود از ماهی ها و نرم تنان به وفور تغذیه میکردند. برای دیدن دیگر خبرها به صفحه اخبار علمی بروید.