شناسایی حملات اینترنتی توسط سپر دژفا

سامانه دژفا سامانه ای جهت شناسایی حملات سایبری و جلوگیری از آن است که از اردیبهشت ماه سال 98 فعالیت خود را آغاز کرده است. این سامانه که با نام “سپر دژفا” نیز شناخته می شود، شامل 4 سامانه مجزا از یکدیگر است که هر کدام وظایف مشخصی را بر عهده داشته و همگی در […]

سامانه دژفا سامانه ای جهت شناسایی حملات سایبری و جلوگیری از آن است که از اردیبهشت ماه سال 98 فعالیت خود را آغاز کرده است. این سامانه که با نام “سپر دژفا” نیز شناخته می شود، شامل 4 سامانه مجزا از یکدیگر است که هر کدام وظایف مشخصی را بر عهده داشته و همگی در راستای امنیت فضای مجازی مانند یک سد عمل می کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تک نیوز، سامانه کاوشگر، سامانه تله افزار دژفا، دانا و سامانه تشخیص و مقابله از سامانه های زیر مجموعه دژفا به شمار می آیند که همگی در جهت ارزیابی امنیت وب سایت ها ، اپلیکیشن ها، ارائه خدمات تلفنی و مشاوره جهت پیشگیری از هک و مقابله با حملات سایبری به کار می روند. این سامانه ها از آغاز زمان فعالیت خود تا به امروز موفق به کشف 39 میلیون حمله اینترنتی و مشکوک شده اند که از سوی 24 کشور رخ داده و مبدا در حدود 10 میلیون از این حملات نیز در کشور ایران بوده است. دژفا از سوی معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با هدف ایجاد امنیت در فضای مجازی راه اندازی شده است.

سامانه تله افزار دژفا، 19 میلیون از این حملات را شناسایی کرده و مبدا 10 میلیون از آن ها را ایران دانسته است. سامانه کاوشگر، 3 هزار فایل مشکوک را بررسی و شناسایی کرده و در رابطه با برخی اپلیکیشن های مشکوک هشدارهایی داده است. سامانه دانا، پوشش سراسری کشور در زمینه IP را بر عهده دارد و سامانه تشخیص و مقابله نیز 18 هزار بدافزار مربوط به انواع بات ها و باج افزارها را شناسایی کرده که منجر به شناسایی 39 میلیون از این حملات شده است.