میدان مغناطیسی زمین با سرعت بیشتری تغییر جهت میدهد

تکنا – خبر [wikiwordpress] : به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، امروزه محققان برای ردیابی میدان مغناطیسی زمین از ماهواره ها استفاده می کنند، اما برای درک تکامل میدان مغناطیسی این سیاره خاکی باید هسته های رسوبی، نمونه های گدازه و مصنوعات انسانی را آنالیز کنند.   محققان در این مطالعه جدید الگوهایی از میدان مغناطیسی زمین را با استفاده […]

تکنا – خبر [wikiwordpress] :

به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، امروزه محققان برای ردیابی میدان مغناطیسی زمین از ماهواره ها استفاده می کنند، اما برای درک تکامل میدان مغناطیسی این سیاره خاکی باید هسته های رسوبی، نمونه های گدازه و مصنوعات انسانی را آنالیز کنند.  

محققان در این مطالعه جدید الگوهایی از میدان مغناطیسی زمین را با استفاده از تغییرات زمانی در میدان مغناطیسی در حال چرخش این سیاره در ۱۰۰ هزار سال گذشته تهیه کردند.

پیش از این محققان تصور می کردند میدان مغناطیسی زمین در سریعترین حالت خود یک درجه در سال تغییر می کند، اما آنالیز اخیر نشان می دهد که میدان مغناطیسی زمین می تواند تا ۱۰ برابر سریعتر تغییر کند.

این الگوها نشان دادند چنین تغییرات سریعی معمولا با واژگونی قطب یا گردش میدان مغناطیسی- زمانی که قطب های مغناطیسی زمین بخصوص از قطب های جغرافیایی سیاره دور می شوند- همراه است.

حدود ۳۹ هزار سال پیش در آمریکای مرکزی، میدان مغناطیسی زمین با سرعت ۲.۵ درجه در سال تغییر جهت داد. همچنین سریع ترین سرعت تغییرات میدان مغناطیسی زمین نیز حدود ۴۱ هزار سال پیش که زمین وارونگی کوتاه میدان مغناطیسی را تجربه کرد، ثبت شد.

اکنون تجزیه و تحلیل های جدید نشان می دهد که تغییرات سریعتر و چشمگیرتر در میدان مغناطیسی زمین با تکه های گسل معکوس در سطح هسته مایع کره زمین ارتباط دارد. از آنجا که این تکه ها در عرض های جغرافیایی پایین تر فراوان ترند، میدان های مغناطیسی محلی در امتداد استوا ممکن است دوره های سریع تری را در تغییرات میدان مغناطیسی تجربه کنند.

میدان مغناطیسی زمین با حرکت سنگ مذاب در هسته زمین ایجاد می شود. مطالعه اخیر می تواند به محققان در درک بهتر پویایی هسته مایع زمین کمک کند.

این مطالعه در مجله  Nature Communications منتشر شده است.


پایگاه اخبار فناوری تکنا