میزان دسترسی ایرانی ها به اینترنت بر اساس آمار

اخیرا مرکز آمار ایران اقدام به انتشار آماری در رابطه با میزان دسترسی و مصرف افراد ایرانی به اینترنت کرده است. این آمار که تا پایان سال 1396 مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می دهد که چه تعداد از خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی داشته و افراد مختلف بیش تر به چه دلیل از […]

اخیرا مرکز آمار ایران اقدام به انتشار آماری در رابطه با میزان دسترسی و مصرف افراد ایرانی به اینترنت کرده است. این آمار که تا پایان سال 1396 مورد بررسی قرار گرفته است، نشان می دهد که چه تعداد از خانوارهای ایرانی به اینترنت دسترسی داشته و افراد مختلف بیش تر به چه دلیل از اینترنت استفاده کرده و از آن چه بهره ای می برند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تک نیوز، تا پایان سال 1396، از تعداد ۲۴ میلیون و ۶۸۴ هزار نفر خانوار ایرانی تعداد ۱۷ میلیون و ۹۶۰ هزار نفر در محل زندگی خود به اینترنت دسترسی داشته اند که بیش ترین تعداد مصرف و دسترسی را می توان به استان های بوشهر با ۸۳.۸، تهران ۸۱.۹ و خوزستان با ۸۰.۶ درصد نسبت داد. همچین استفاده فردی نیز از اینترنت صورت می گیرد؛ بدین ترتیب آمار استفاده کنندگان از اینترنت افزایش پیدا می کند. میزان استفاده و دسترسی فردی نیز مربوط به استان های تهران با ۷۶، سمنان ۷۲.۷ و قم ۷۰.۹ درصد می باشد.

در بررسی آماری اخیر، میزان دسترسی و استفاده افراد بالای 6 سال بررسی شده است که می توان گفت میزان دسترسی به اینترنت به ترتیب مربوط به ۹۴.۵ درصد با دستگاه سیار در هرجا، ۸۰.۶ درصد در محل سکونت، ۶.۷ درصد در محل تحصیل و ۵.۹ درصد در محل کار می باشد. یکی دیگر از آمارهایی که جالب توجه است و مورد بررسی قرار گرفته است، هدف از استفاده از اینترنت می باشد که برای افراد ایرانی بالای 6 سال بدین صورت می باشد: ۷۰.۵ درصد به منظور شبکه‌های اجتماعی، ۵۵.۱ درصد بازی یا دانلود فیلم یا موسیقی و ۳۵.۷ درصد نیز برای جست‌وجوی اطلاعات.