انتشار تصاویر جدید از ستاره دنباله دار نئووایز توسط ناسا

کاوشگر خورشیدی پارکر توانسته است تصاویر جدیدی از ستاره دنباله دار نئووایز ثبت و منتشر کند. این کاوشگر با توانایی مقاومت در مقابل حرارت و برای نزدیک شدن به سطح خورشید در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شد. این کاوشگر که اکنون در نزدیکی خورشید قرار گرفته و سرعت پرواز آن از هر فضاپیمای دیگری […]

کاوشگر خورشیدی پارکر توانسته است تصاویر جدیدی از ستاره دنباله دار نئووایز ثبت و منتشر کند. این کاوشگر با توانایی مقاومت در مقابل حرارت و برای نزدیک شدن به سطح خورشید در سال ۲۰۱۸ به فضا پرتاب شد. این کاوشگر که اکنون در نزدیکی خورشید قرار گرفته و سرعت پرواز آن از هر فضاپیمای دیگری بیشتر است تصاویر جدیدی از دنباله دار نئووایز ثبت کرده که در نزدیکی خورشید قرار گرفته بود.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، در تصاویر جدید منتشر شده توسط ناسا مشخص است که این دنباله دار دارای دو دم است. این تصاویر دو روز پس از این که این دنباله دار به نزدیکترین فاصله خود از خورشید رسید ثبت شد. طبق بررسی تصاویر مشخص شد که یکی از دو دم این ستاره در واقع یک جریان گرد و غبار است که به صورت عریضی در پشت سر آن قرار گرفته است و دیگری نواری از یونهای حاوی الکترون است که از گازهای الکترونی تشکیل شده است. ناسا در مورد این عکس می گوید این گازهای یونیزه شده که به صورت دنباله در پشت سر این ستاره قرار دارد مورد اصابت بادهای خورشیدی قرار گرفته است بدین معنی که این ستاره علاوه بر ۲ دم غباری، دو دم یونی نیز در پشت خود دارد.