ناسا ۳ کاوشگر مینیاتوری به ماه ارسال می‌کند

ناسا قصد دارد با ارسال کاوشگرهای سه گانه به ماه بدون نیاز به کنترل کاوشگرها از زمین آنها را برای انجام ماموریت آماده کند. به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، قرار است کاوشگرهای ناسا با یکدیگر هماهنگ شده و آزمایشی را با هدف انجام کار گروهی میان کاوشگرها انجام دهند. همچنین در این […]

ناسا قصد دارد با ارسال کاوشگرهای سه گانه به ماه بدون نیاز به کنترل کاوشگرها از زمین آنها را برای انجام ماموریت آماده کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، قرار است کاوشگرهای ناسا با یکدیگر هماهنگ شده و آزمایشی را با هدف انجام کار گروهی میان کاوشگرها انجام دهند. همچنین در این آزمایش تکنولوژی های بکار رفته در آنها نیز بررسی خواهند شد. تکنولوژی مورد نظر با نام CADRE به نوعی همکاری کاوشگرها را رقم زده و دخالت انسانی را به کمترین میزان می رساند. این کاوشگرها طی همکاری با یکدیگر اندازه گیری هایی را انجام داده و بدین ترتیب بازده ماموریت ها نیز افزایش می یابد.

قرار است کاوشگرهای سه گانه ناسا مجهز به تکنولوژی CADRE طی ماموریت CLPS به ماه ارسال شوند. پروژه مورد نظر نیز پروژه ارسال محموله و نوعی پروژه تجاری محسوب میشود. اندازه کاوشگرها به اندازه یک چمدان بوده و حرکت آنها به سمت مناطقی که بیشترین تابش آفتاب وجود داشته باشد خواهد بود. با شارژ شدن پنل های خورشیدی آنها فعالیت ها و آزمایش های مورد نظر آغاز خواهد شد.

قراراست پس از انجام این مأموریت نتایج آن نیز منتشر شود. در صورت موفقیت آمیز بودن این پروژه و افزایش بالقوه بازده این ماموریت احتمالا از این روش در ماموریت های بعدی نیز استفاده خواهد شد.