محققان از دوام کم آنتی بادی ویروس کرونا در بدن انسان خبر دادند

محققان در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند که آنتی بادی های ویروس کرونا در افراد بدون علامت دوام کمی خواهد داشت. البته مشخص نیست که آیا مصونیت نیز از بین می رود یا خیر. همچنین میزان دوام آنتی بادی های تولید شده افراد مبتلا تا چه مقدار می‌تواند در بدن دوام داشته باشد؟ به گزارش […]

محققان در تحقیقات اخیر خود متوجه شدند که آنتی بادی های ویروس کرونا در افراد بدون علامت دوام کمی خواهد داشت. البته مشخص نیست که آیا مصونیت نیز از بین می رود یا خیر. همچنین میزان دوام آنتی بادی های تولید شده افراد مبتلا تا چه مقدار می‌تواند در بدن دوام داشته باشد؟

به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی تکنا، نتایج مطالعات جدید توسط پژوهشگران نشان می‌دهد که آنتی‌بادی‌ها در بدن کسانی که به ویروس آلوده می شوند تنها دو تا سه ماه دوام دارد. این تحقیق در افرادی که از این عفونت نشانه ای از خود نشان ندادند نیز صدق می‌کند. البته این نتیجه گیری به این معنا نخواهد بود که این افراد ممکن است دوباره به عفونت دچار شوند. آنتی بادی های بسیار کم در بدن نیز می توانند نقش قوی در محافظت بدن داشته باشند. اما با تمام این پژوهش ها متخصصین هشداری محکم به افراد بهبود یافته از این بیماری ارائه می دهند. آنتی بادی های ویروس های دیگر کرونا همچنین ویروس های سارس و مرس تا یک سال در بدن باقی می ماندند. به ‌همین دلیل دانشمندان امیدوار بودند که آنتی بادی های ویروس کرونای جدید نیز تا همین مدت دوام داشته باشد.

آزمایش هایی بر روی ۳۷ فرد بدون علامت همچنین افرادی که علائم بیماری را داشتند انجام شد. نتیجه این آزمایش مشخص کرد افرادی که بدون علامت هستند در مقایسه با افرادی که علائم بیماری را دارند آنتی بادی کمتری تولید کرده‌اند. از طرفی در مطالعه دیگری که در مورد نوع آنتی بادی های خاص انجام شد نشان داد که میزان کاهش آنتی بادی ها در بدن افراد بدون علامت در مقایسه با افراد دارای علائم کمتر است. البته میزان کم آنتی بادی ها نیز می توانند برای خنثی کردن ویروس موثر باشد.